advertentie Banner AGO Badkamers en Tegels 2020 SITE TOP

Dramatische toename in meldingen van overlast

Het aantal meldingen van overlast steeg het afgelopen jaar in onze regio met zo'n 45 procent ten opzichte van de periode 2017-2019. De politie verklaart de enorme stijging vanuit de lockdown.

Het aantal meldingen van overlast in onze regio is dramatisch gestegen in 2020, zo laten de cijfers van de politie zien. Waar er in de periode 2017-2019 nog gemiddeld zo’n 6600 meldingen per jaar binnenkwamen in de gemeentes Den Bosch, Oss, Uden en Bernheze, waren dat er in 2020 bijna 9600. Dat betekent een groei van zo’n 45 procent.

Voor de cijfers per gemeente zie de tabel hieronder

Tekst loopt door onder de foto

De grootste stijging zien we in de meldingen van jeugdoverlast. In de periode 2017-2019 kwamen er gemiddeld zo’n 1300 meldingen per jaar binnen in onze regio. In 2020 waren dat er bijna 2500. Een stijging van 88 procent.

In de tabel hieronder zie je de jeugdoverlastcijfers per gemeente.

Tekst loopt door onder de foto

Verder zagen we ook een flinke stijging in het aantal meldingen van geluidsoverlast. Er kwamen gemiddeld zo’n 2600 meldingen van geluidsoverlast binnen in de periode 2017-2019 in de gemeentes Den Bosch, Oss, Uden en Bernheze. In 2020 waren dat er ongeveer 3500. Dat betekent een stijging van bijna 35%.

Wederom kan je de geluidsoverlastcijfers per gemeente zien in de tabel hieronder.

Tekst loopt door onder de foto

De politie geeft aan dat ze niet helemaal zeker zijn waar de enorme stijging vandaan komt: “Een verklaring zou kunnen zitten in het feit dat mensen meer thuis zijn en zij daardoor meer overlast zien en ervaren,” aldus Iris Paulus-van de Laak, woordvoerder van de politie Oost-Brabant.

Wat betreft de jeugdoverlast wijst de politie ook naar de coronacrisis als verklaring. “Jongeren hebben meer tijd over vanwege het wegvallen van school en sport,” zo stelt de woordvoerder.

De politie neemt vooralsnog geen bijzondere maatregelen om de groei in overlast tegen te gaan. Samen met de gemeente, hulpverleningsinstanties, woningcorporaties en bewoners zetten ze de huidige aanpak van overlast door.

Voor reacties, vragen en/of opmerkingen over dit verhaal of tips voor andere onderzoeksverhalen: mail onze onderzoeksjournalisten Coen Ramaer en Kevin Janssen via research@dtvnieuws.nl. 

Dit verhaal werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.