Drie partijen in gesprek voor coalitie waterschap

Water Natuurlijk, CDA en de fractie geborgde zetels gaan proberen de nieuwe coalitie te vormen van Waterschap Aa en Maas.

De geborgde zetels zijn de vertegenwoordigers van onder meer bedrijven, agrariërs en natuurterreinen. Informateur Jan Kerkhof heeft de drie partijen geadviseerd om nu eerst samen verder te praten. Dit na twee gespreksrondes met alle acht fracties.

Alle fracties hebben aangegeven dat ze een breed gedragen coalitie en bestuursakkoord op hoofdlijnen willen. De drie partijen die nu proberen een coalitie te vormen, kunnen in een latere fase alsnog een of meerdere partijen uitnodigen om aan te sluiten.

advertentie

Lees ook deze artikelen