advertentie Banner AGO Badkamers en Tegels 2020 SITE TOP

Drie partijen pleiten voor nieuwe behandeling RES en Visie Energielandschap

Gewoon ge-DREVEN, Lokaal Gestemd en Bosch Belang pleiten voor een nieuwe behandeling van de Regionale Energie Strategie en de Visie Energielandschap.

Dat blijkt uit vragen die de drie partijen stellen aan het college van B&W, naar aanleiding van een reportage van Dtv Nieuws van vrijdag 10 juli.

Daarin kwam zowel de Bossche wethouder Mike van der Geld, als zijn Osse collega Johan van der Schoot aan het woord over het project rondom de Rosmalense, Nulandse, Lithse en Geffense polder, oftewel de ‘Duurzame Polder’.

Gewoon ge-DREVEN, Lokaal Gestemd en Bosch Belang vragen nu of het college bereid is om met de wetenschap van nu bekend bij de gemeenteraad, op korte termijn een nieuwe raadsvergadering uit te schrijven, waarbij de raadsvoorstellen RES en Visie Energielandschap opnieuw ter discussie zullen worden voorgelegd óf de raadsvoorstellen RES en Visie Energielandschap in een komende raadsvergadering op te nemen.

Die voorstellen zijn in de raadsvergadering van dinsdag 7 juli vastgesteld, terwijl drie dagen later het eindrapport over de ‘Duurzame Polder’ werd gepresenteerd. Daarin wordt gesproken over aantallen van bijna 50 windmolens of 700 hectare zonnepanelen die in de polder terecht kunnen gaan komen.

En dat is tegen het zere been van de drie partijen, waaronder Gewoon ge-DREVEN van Sjef van Creij. Hij is verbolgen over de kwestie: “Natuurlijk, er was bekend dat er een voorstel was over de Duurzame Polder, maar niemand wist daar de impact van. Dinsdag hebben we nog een pittige discussie gehad over wanneer iets ‘grootschalig’ is en wanneer niet en nu worden er ineens aantallen van 49 windmolens genoemd. We zijn echt overvallen door de getallen die in het voorstel staan.”

Het is voor Van Creij zonneklaar wat er nu moet gebeuren: “Wij zouden het liefst hebben dat het college zegt: ‘we doen het nog een keer opnieuw’. En dat dan wel op een zo kort mogelijke termijn. Nu onze vragen er liggen, is het afwachten wat het college er van zegt. Dan ga ik daarna in overleg met mijn collega’s wat een mogelijke vervolgstap zou kunnen zijn.”