archief

Drukte in Bossche binnenwateren: 'gebruikers steeds meer in elkaars vaarwater'

De fractie van D66 in Den Bosch merkt dat de Bossche binnenwateren populairder dan ooit zijn en dat daardoor problemen ontstaan. Steeds meer gebruikers zitten in elkaars vaarwater. Daarom roept de partij het college van B en W op nieuw beleid te maken.

D66 merkt dat het in de loop van een zonnige dag steeds drukker wordt. Gemotoriseerd en ongemotoriseerd vaarverkeer kruist elkaar met verschillende snelheden en geluidsvolumes. Sommige vaartuigen varen dicht langs oevers en elkaar. Of ze veroorzaken flinke golfslagen tegen de begroeide oevers waar watervogels nestelen. Met de komst van Sluis 0 worden de wegen voor plezier- en watertaxivaart in de brede binnenstad nog meer geopend en wordt het leven op het water alleen maar bruisender.

De huidige vaarvisie dateert uit 2013 en is vooral ingestoken vanuit economisch perspectief, ziet de partij. 'Om te voorkomen dat we ten onder gaan aan het succes, is het tijd voor nieuw beleid', vindt D66 daarom.