advertentie Banner AGO Badkamers en Tegels 2020 SITE TOP

DS'97: 'Fusie met RPP en Maashorst Vooruit niet aan de orde'

Politieke partij DS'97 uit Schaijk neemt openlijk afstand van het nieuws dat de partij gaat fuseren met RPP en Maashorst Vooruit.

Er heerst veel irritatie, onbegrip en boosheid bij de leden van DS'97. Volgens de berichten van vorige week zou de partij samen met RPP en Maashorst Vooruit een nieuwe fusiepartij op willen richten, naar aanleiding van de toekomstige herindeling van Uden en Landerd.

Politieke onrust
"Oprichting van een nieuwe partij is op dit moment zeker niet aan de orde", geeft de partij dinsdag aan in een persbericht. "Vanuit de leden is niet het mandaat gegeven om met welke groepering of partij dan ook enige afspraak te maken. Het is nu bovendien nog veel te voorbarig en ook onnodig hierover al besluiten te nemen. Besluiten neemt onze ALV op het moment dat alle opties onderzocht en besproken zijn." De partij vindt het zeer vervelend dat er politieke onrust is ontstaan.

DS'97 wil het liefst als een zelfstandige partij blijven functioneren in de gemeenteraad. Daarbij gaan de belangen vooral uit naar inwoners, in het bijzonder die van Schaijk. "Natuurlijk zal DS'97 zich moeten voorbereiden op een andere bestuurlijke toekomst. Dat gebeurt samen met de leden én daarvoor zal er zeker goed geluisterd worden wat inwoners van ons verwachten." 

Leden zijn zelf aan zet
In de reportage van Dtv Nieuws van vorige week was interim-voorzitter Ben Maathuis van DS'97 nog erg enthousiast over een fusie: "Wij zijn van mening dat we de belangen van onze kiezers het beste kunnen behartigen door middel van een samenwerking." Daar komt Maathuis nu enigszins op terug. Hij staat grotendeels achter het samengestelde persbericht door leden van DS'97. De interim-voorzitter benadrukt dat er tussen de drie partijen nog geen afspraken gemaakt zijn over bijvoorbeeld verder politiek handelen en het afstemmen van standpunten. "De partijen gaan als vanouds, zelfstandig verder in respectievelijk oppositie of coalitie. De afspraak die de besturen wel gemaakt hebben is dat zij hun leden een terugkoppeling geven met betrekking tot de gesprekken met diverse partijen. Waarna de leden zich kunnen uitspreken over de te volgen koers. Het is nu nog niet het moment om op de uitslag vooruit te lopen."

Teleurstelling
Maathuis begrijpt ook waarom er zo veel onbegrip is binnen zijn partij over een mogelijke fusie. "Het openbaar maken van het voorstel van een nieuwe partij is achteraf voor velen te snel gevolgd op de beslissingen in de gemeenteraad. Men vernam het nieuws betreffende een nieuwe partij, terwijl men de teleurstelling van de avond ervoor nog moest verwerken."