Duidelijke regels voor evenementen op Meester Gielenplein

De precieze regels en voorwaarden voor evenementen op het Meester Gielenplein in Berghem zijn nu vastgelegd in een zogeheten locatieprofiel. Dat is gebeurd in samenspraak met omwonenden en gebruikers van het plein.

Toen eind vorig jaar het nieuwe evenementenbeleid van de gemeente Oss werd vastgesteld, is afgesproken dat er voor vijf locaties een uitgebreid locatieprofiel zou worden opgesteld. Dit om in de toekomst duidelijkheid te krijgen over wat er allemaal wel of juist niet mag. In de locatieprofielen staat onder meer hoeveel evenementen er mogen plaatsvinden, hoeveel bezoekers ze mogen trekken en wat de eindtijden zijn.

Omwonenden rond het Meester Gielenplein hebben dus een belangrijke rol gekregen in het vaststellen van het locatieprofiel. Zo vonden ze het belangrijk dat bij de inrichting van de kermis rekening wordt gehouden met geuroverlast. Ook wordt er nu beter op gelet dat feestgangers op tijd het terrein verlaten en dat de geluidsnormen niet worden overschreden.

Er worden ook nog locatieprofielen gemaakt voor de Heuvel, Eikenboomgaardplein en Eikenboomgaardstraat in Oss, en voor de Geffense Plas.