Eerste Kamer stemt in met gemeente Maashorst

Een meerderheid van de leden van de Eerste Kamer heeft ingestemd met de fusie van de gemeenten Landerd en Uden tot de gemeente Maashorst. Eerder gaf de Tweede Kamer al groen licht. Dat betekent dat niets de fusie nog in de weg kan staan.

De Fractie-Nanninga, PVV en Forum voor Democratie stemden zoals verwacht tegen de plannen. Alle andere partijen konden leven met de herindeling.

Vorige week was er voor de laatste keer een inhoudelijke discussie over de fusie. De PVV, in naam van Alexander van Hattem, was misschien wel het meest aanwezig in de bespreking van die middag. De partij diende een motie in om eerst een referendum te houden bij alle inwoners van de nieuwe gemeente. Hier komt de vraag bij om na twee jaar, tijdens een onafhankelijk onderzoek mét Oss naar de fusie, een volksraadpleging te houden. De PVV zag nog altijd een gebrek aan draagvlak. De moties haalden het niet. 

Burgemeester Henk Hellegers reageert direct op de goedkeuring vanuit de senaat: "We zijn blij dat we, na een zorgvuldig doorlopen proces met participatie van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, eindelijk zo ver zijn! Wij zien uit naar de toekomst als gemeente Maashorst." Ook Marnix Bakermans van Landerd is zeer tevreden met het resultaat. "Fijn dat dat er nu groen licht is voor de gemeente Maashorst! Een nieuwe gemeente, met zes met elkaar verbonden kernen.”

De Tweede Kamer nam de fusie ook met een grote meerderheid aan. Daarbij werd er een amendement aangenomen waarin staat dat er binnen drie jaar een evaluatie moet komen over het functioneren van de nieuwe gemeente. Minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken gaf aan dat de verdere uitwerking van die evaluatie tegen die tijd met betrokkenen wordt vormgegeven. Ze wil in ieder geval dat het gebeurt door een onafhankelijk onderzoeksbureau, met inbreng vanuit de gemeente Oss.