advertentie Banner AGO Badkamers en Tegels 2020 SITE TOP

Eerste XL Vislift van de wereld in Osse wateren

De eerste XL Vislift van de wereld is ter hoogte van de stuw Oijense Hut in de Hertogswetering bij Oss geplaatst. Een vislift is een slimme vispassage waardoor vissen langs de stuw verder de Hertogswetering op kunnen zwemmen.

De XL vislift is deze week geplaatst zodat deze stuw geen barrière meer vormt voor vissen. Dagelijks bestuurslid Ernest de Groot van waterschap Aa en Maas legt het dilemma van een stuw uit: “Een stuw is van belang om het waterpeil te reguleren en zo té natte of té droge situaties te voorkomen. Maar tegelijk is het ook van belang dat vissen zich vrij kunnen verplaatsen door een beek om te kunnen paaien. Daarom maken we op meerdere locaties in ons beheergebied langs stuwen een vispassage. Een vislift is een unieke vorm van een vispassage. Een standaard vislift hebben wij alleen nog in Vorstenbosch staan. Dat we nu de eerste XL variant ter wereld in de Hertogswetering hebben geplaatst is iets waar we heel trots op zijn!”

Eerste ter wereld

Een vislift is een kunststof koker in de grond in de oever van de Hertogswetering. Binnenin die koker zit een ronde passage waarin vissen via een soort wenteltrap naar boven kunnen zwemmen en hun weg kunnen vervolgen langs de stuw. De XL variant in de Hertogswetering is de eerste in de wereld. Deze variant is extra groot omdat de stuw een groot waterstandsverschil heeft en de normale vislift dat verschil niet kan overbruggen.

Het visvriendelijk maken van de stuw in de Hertogswetering is onderdeel van de herinrichting van de Hertogswetering van Gewande tot Lithoijen. De uitvoering van deze werkzaamheden zijn begin september 2020 gestart en zullen in 2021 afgerond worden.