Bernheze wil recreatie, wonen en natuur op De Wildhorst, maar kan het niet alleen

De Wildhorst in Heeswijk-Dinther is dringend aan vernieuwing toe, maar de gemeente Bernheze zegt dat niet alleen te kunnen. Dus is er hulp van buitenaf nodig.

De gemeente wil op het terrein van het (voormalige) vakantiepark een combinatie van recreatie, wonen en natuur. "We willen het gebied weer aantrekkelijk maken", zegt wethouder Pieter van Dieperbeek, die het dossier heeft overgenomen van Peter van Boekel. Op het circa 27 hectare grootte oppervlak moeten 50 tot 70 reguliere woningen, 20 tot 30 eco-woningen, 60 tot 80 zorgeenheden, 80 tot 120 zelfstandige wooneenheden voor arbeidsmigranten en 30 tot 50 verblijfsrecreatiewoningen komen. Daarnaast zijn diverse ingrepen nodig voor de natuur.

Ingewikkelde constructies

Omdat er allerlei pachtconstructies zijn, is het voor de gemeente niet gemakkelijk om zomaar over het hele gebied tegelijk te spreken. Als te veel partijen uitgekocht moeten worden, wordt het hele project te duur. Daarom gaat de gemeente nu op zoek naar een marktpartij die thuis is in de complexe materie om de partijen bij elkaar te brengen. Daarnaast moet een gebiedsontwikkelaar aangesteld worden om het toekomstplan op te stellen.

Situatie arbeidsmigranten

Tot er een concreet plan ligt, wil de gemeente alleen ruimte geven aan initiatieven die 'positief zijn voor de geplande vernieuwing'. Het huidige gedoogbeleid voor arbeidsmigranten wordt stapsgewijs afgebouwd. "We willen naar een legale situatie", aldus Van Dieperbeek. Uit onderzoek van Dtv Nieuws bleek eerder dat het bar en boos gesteld is met de leefomstandigheden voor arbeidsmigranten op het landgoed in Heeswijk-Dinther. Tot slot zegt de gemeente actief te communiceren met alle belanghebbenden op en om De Wildhorst. Voor het project wordt in 2021 zo'n 35.000 euro extra uitgetrokken.

Politici waren het in een besloten commissievergadering in mei unaniem eens met de voorgestelde invulling. Op 23 mei mag de commissie zich uitspreken over het voorstel om hulp te zoeken voor de uitwerking van de plannen. In de tweede helft van 2022 moet er een definitief raadsvoorstel komen over de concrete toekomst van De Wildhorst.