advertentie Banner AGO Badkamers en Tegels 2020 SITE TOP

FC Den Bosch stopt met scouten van piepjonge voetballertjes: 'iedereen verdient gelijke kansen'

Als eerste betaald voetbalorganisatie (BVO) in Nederland laten FC Den Bosch en de bijbehorende jeugdopleiding het principe van scouting los voor de jongste leeftijdscategorieën.

Dat betekent dat de Bossche club het gangbare selectiesysteem doorbreekt, waarbij al op zes- of zevenjarige leeftijd een schifting wordt gemaakt op basis van niveau. FC Den Bosch vindt het naar eigen zeggen ‘niet langer verantwoord om talent op deze manier te identificeren’.
Daarom is het met ingang van het seizoen 2021-2022 voor kinderen uit de categorie Jeugd Onder-8 mogelijk om zich in te schrijven bij FC Den Bosch.

“Er wordt daarbij geen instapniveau gehanteerd en er wordt ook niet gekeken naar sekse”, zo meldt de club, die de meeste activiteiten zal laten plaatsvinden op het sportpark van BVV, dat pal achter Stadion De Vliert ligt.

David Golverdingen, jeugdtrainer, managementkaderlid en coördinator van het talentenplan van de FC Den Bosch Jeugdopleiding is samen met Guus Schuurmans, jeugdtrainer van het Jo11 team, kwartiermaker van de open club-gedachte. Golverdingen raakte geïnspireerd door het opleidingsmechanisme van de Zweedse topclub AIK, dat al langer ‘en succesvol’ met het principe van de open vereniging werkt.

Ook de KNVB experimenteert met betere opleidingsalternatieven voor spelers tussen acht en twaalf jaar. Hiervoor startte de nationale bond onlangs het pilot project ‘gelijke kansen’ bij een aantal amateurclubs in het land. De KNVB juicht het initiatief van FC Den Bosch toe en staat in nauw contact met de club om de ontwikkelingen te ondersteunen.

Schadelijk

Golverdingen stelt dat jeugdopleidingen voor een cultuuromslag staan. “Het is wenselijk en noodzakelijk dat we in het belang van kinderen en van de sport, vanuit een ander perspectief naar het opleiden van talentvolle spelers gaan kijken. De stress die het selectie- en het jaarlijkse uitstroomproces veroorzaken en de stress die de prestatiedruk met zich meebrengt, is schadelijk voor kinderen op jonge leeftijd."

"Veel talent haakt er door af en gaat zo voor de sport verloren. Wij zijn ervan overtuigd dat de open club leidt tot een gezondere sportcultuur met meer plezier, betere voetballers, trainers en bestuurders.”

Algemeen directeur Rob Almering van FC Den Bosch plaatst het initiatief van de open club in een breder perspectief: “Dit is een eerste aanzet voor wat een betaald voetbalorganisatie ook kan zijn, en wat wij willen zijn. Wil FC Den Bosch een belangrijke factor zijn en worden in het sociale leven van mensen, dan moet de club de moeite van het beleven waard zijn."

Hij vervolgt: "Dan moeten mensen het gevoel krijgen dat ze er echt bij horen. De open club-gedachte gaat over lage drempels van toegankelijkheid en bereikbaarheid op alle fronten. En over een maximale kwaliteit in elk contactmoment met de achterban, jong en oud en ongeacht culturele achtergrond, sekse en overtuigingen”, aldus Almering.