Fors meer mensen aan het werk en nieuwe woonvormen: dit zijn de plannen voor Maashorst

Meer woningen realiseren door bijvoorbeeld pre-mantelzorgwoningen toe te staan, groenere dorpen en 25 procent minder mensen in de bijstand, dat is wat de gemeente Maashorst de komende vier jaar onder meer wil bereiken.

Dat staat in het nieuwe - 28 kantjes tellende - uitvoeringsprogramma van de gemeente voor de komende vier jaar, dat in totaal ruim elf miljoen euro vraagt van de gemeenteraad"Er staat best veel in en dat is best ambitieus, maar het is ook een dynamisch document", zegt wethouder Gijs van Heeswijk bij wijze van disclaimer. "Sommige punten kunnen na verloop van tijd dus achterhaald zijn, omdat we dingen belangrijker vinden." In het document is ook aandacht voor de adviezen van de kindergemeenteraad, zoals meer groen, sporten voor iedereen en toekomstbestendig boeren.

Sociaal domein

De gemeente gaat onder meer aan de slag met het bestrijden van eenzaamheid. Zo is het de bedoeling dat er in iedere wijk een ontmoetingsplein komt, waar inwoners terecht kunnen voor activiteiten. "We gaan ook onderzoeken of we een ontmoetingsplek op Uden-Zuid kunnen creëren", licht wethouder Ramona Sour toe. En het armoedebeleid gaat onder de loep, zodat mensen met weinig financiële middelen ook aan sport- en culturele activiteiten kunnen deelnemen. 

Groen ga je zien en merken

Jeroen van den Heuvel - wethouder (Maashorst Vooruit) 

Op het gebied van duurzaamheid gaat de gemeente ook flinke stappen zetten. Zo wordt er een duurzaamheidsagenda opgesteld, waarin de doelen van het Klimaatakkoord en het Schone Lucht Akkoord zijn verwerkt. De gemeente had het beheer van de Maashorst al eerder naar zich toegetrokken en daarvoor wordt een nieuw gebiedsplan ontwikkeld. Bovendien moeten de dorpen en het buitgebied groener worden, wordt er meer ingezet op bio-diversiteit en gaat de gemeente met de boeren in gesprek om duurzame landbouw te stimuleren, lokale producten te promoten en te helpen bij de productie van duurzaam voedsel.  "Groen ga je zien en merken", aldus wethouder Jeroen van den Heuvel. 

25 procent minder armoede 

In de gemeente Maashorst leven op dit moment zo'n 1200 gezinnen van een bijstandsuitkering. Veel te veel vindt wethouder Gijs van Heeswijk en daarom is de ambitie om dat aantal met 25 procent te verminderen. "Daar willen we dit jaar al mee starten en dat moet volgend jaar al zijn afgerond", zegt hij vol vertrouwen. Dat moet volgens hem bereikt worden door de komst van nieuwe ambtenaren, die in andere gemeenten al soortgelijke doelen behaald hebben. "Maar een plan daarvoor moet nog geschreven worden." 

We gaan een nieuw beleid ontwikkelen wat betreft pre-mantelzorgwoningen en woningen splitsen

Franko van Lankvelt - wethouder (CDA) 

Op het gebied van wonen liet de gemeente eerder al doorschemeren dat er er een versnelling gaat komen voor nieuwbouwprojecten. Naast betere afspraken maken gaat de gemeente daarom inzetten op innovatie en speciale woonvormen, zoals woningen voor ouderen, jongeren en sociale huur. "We gaan een nieuw beleid ontwikkelen wat betreft pre-mantelzorgwoningen en woningen splitsen, zodat de processen versnellen en we sneller tot woningbouw komen", aldus wethouder Franko van Lankvelt.

De gemeente blijft nog steeds fors investeren op de ontwikkeling van paradepaardje Uden centrum, maar er wordt ook gekeken naar de leefbaarheid in de kernen. "We zien dat dit ook onder druk komt te staan, dus daar willen we de leegstand ook aanpakken. We gaan kijken of we daar ruimhartiger kunnen meedenken", zegt wethouder Gijs van Heeswijk. 

Het uitvoeringsprogramma moet nog voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Die had eerder de kritiek dat het bestuursakkoord niet concreet genoeg was. “Dit is niet zo dichtgetimmerd als een coalitieakkoord en ik kan me voorstellen dat het nog concreter kan, maar dat hoor ik dan graag", aldus Van Heeswijk. 

advertentie Banner site download de app
‘Stel aantrekkelijker tarief in voor parkeergarage St-Jan om overlast bij evenementen in wijken te voorkomen’
PARKEEROVERLAST

‘Stel aantrekkelijker tarief in voor parkeergarage St-Jan om overlast bij evenementen in wijken te voorkomen’

PARKEEROVERLAST

‘Stel aantrekkelijker tarief in voor parkeergarage St-Jan om overlast bij evenementen in wijken te voorkomen’

Omwonenden van de parkeergarage St-Jan aan de Hekellaan in Den Bosch zijn de parkeeroverlast tijdens evenementen zat. VOOR Den Bosch stelt daarom vragen aan het college van B&W.

Drie Osse partijen zetten in op lokaal verbod op lachgas

Update met video

LACHGASVERBOD

Drie Osse partijen zetten in op lokaal verbod op lachgas

CDA, SP en DDO willen vooruitlopend op landelijk beleid een lachgasverbod in de gemeente Oss invoeren. Direct na het zomerreces zou de gemeenteraad moeten oordelen of zo'n verbod wenselijk is, schrijven de partijen in een motie.

Burgermeester Mikkers gaat 'gevecht' aan met Olympiër Bas Verwijlen
NK SCHERMEN

Burgermeester Mikkers gaat 'gevecht' aan met Olympiër Bas Verwijlen

Komend weekend wordt het NK schermen in Den Bosch gehouden. Zaterdag en Zondag nemen 200 Nederlandse schermers het tegen elkaar op in De Maaspoort.

Maashorst eert veteranen met aanleg van een Witte Anjerperkje
EERBETOON

Maashorst eert veteranen met aanleg van een Witte Anjerperkje

In het Bevrijdingspark in Uden is dinsdagmiddag een Witte Anjerperkje onthuld om waardering te tonen aan de veteranen. In de gemeente Maashorst zijn dat er ongeveer 500.

Cheque van 10.000 euro om te blijven bewegen tijdens ziekenhuisopname
BERNHOVEN

Cheque van 10.000 euro om te blijven bewegen tijdens ziekenhuisopname

Ziekenhuis Bernhoven in Uden heeft van Univé Zuid Nederland een cheque ter waarde van 10.000 euro in ontvangst mogen nemen. Het bedrag is bedoeld voor het project ‘beweeg je beter’.

Perron-3 vol met muziek tijdens feestweekend St. Cecilia
100-JARIG JUBILEUM

Perron-3 vol met muziek tijdens feestweekend St. Cecilia

Muziekvereniging St. Cecilia viert dit jaar haar 100-jarig bestaan met verschillende activiteiten. Op 16 & 17 juli tovert St. Cecilia Perron-3 in Rosmalen om tot een waar muziekfestijn met verschillende binnen- en buiten podia.

advertentie Banner site download de app
Maashorst eert veteranen met aanleg van een Witte Anjerperkje
EERBETOON

Maashorst eert veteranen met aanleg van een Witte Anjerperkje

In het Bevrijdingspark in Uden is dinsdagmiddag een Witte Anjerperkje onthuld om waardering te tonen aan de veteranen. In de gemeente Maashorst zijn dat er ongeveer 500.

Cheque van 10.000 euro om te blijven bewegen tijdens ziekenhuisopname
BERNHOVEN

Cheque van 10.000 euro om te blijven bewegen tijdens ziekenhuisopname

Ziekenhuis Bernhoven in Uden heeft van Univé Zuid Nederland een cheque ter waarde van 10.000 euro in ontvangst mogen nemen. Het bedrag is bedoeld voor het project ‘beweeg je beter’.

Perron-3 vol met muziek tijdens feestweekend St. Cecilia
100-JARIG JUBILEUM

Perron-3 vol met muziek tijdens feestweekend St. Cecilia

Muziekvereniging St. Cecilia viert dit jaar haar 100-jarig bestaan met verschillende activiteiten. Op 16 & 17 juli tovert St. Cecilia Perron-3 in Rosmalen om tot een waar muziekfestijn met verschillende binnen- en buiten podia.