Forse subsidieverlaging scouting St. Tarcisius in Rosmalen komende twee jaar van de baan

Goed nieuws voor scouting St. Tarcisius: de subsidieverlaging van bijna zestig procent is namelijk voor 2021 en 2022 van de baan.

Aanvankelijk ontving St. Tarcisius 24.500 euro subsidie. Dat bedrag zou vanaf dit jaar worden verlaagd naar 10.500 euro. Penningmeester Jochen Harkema liet daarover eerder al weten dat dit vergaande gevolgen zou kunnen hebben voor de toekomst van de vereniging.

Ook de politiek roerde zich en op initiatief van Rosmalens Belang werd het college van burgemeester en wethouders gevraagd om een ‘zachtere financiële landing’ voor de club te realiseren.

Vertrouwen

Dat verzoek is nu dus gehonoreerd. Wel benadrukt de gemeente dat de verlaging alleen voor de komende twee jaar niet doorgevoerd gaat worden. “We geven ze enkel iets langer de tijd om naar deze afbouw van subsidie toe te groeien.”

Voor de scoutingvereniging dreigden financiële problemen vanwege een bouwdeel, waarvoor St. Tarcisius in 2009 een hypotheek is aangegaan, die tot 1 juli 2024 loopt. Het bestuur heeft toentertijd het vertrouwen richting de gemeente uitgesproken deze kosten uit eigen middelen te kunnen dekken. Dat zou dan onder andere via een uitbreiding van het ledenaantal mogelijk moeten zijn.

“Dat is helaas niet gelukt en dit is dan ook de reden dat we ze nu een zachtere landing geven”, aldus de gemeente.