Fusie basisscholen Megen, Haren en Macharen weer stap dichterbij

De fusie van de basisscholen in Megen, Haren en Macharen is weer een stap dichterbij gekomen. Schoolbestuur Optimus wil een fusie omdat het aantal leerlingen in de dorpen terugloopt.

Via de fusie moet goed onderwijs voor de kinderen in de toekomst gegarandeerd zijn. Dit voorjaar is al een proces gestart om te komen tot een nieuw schoolgebouw voor de drie kernen. Een werkgroep gaat hierover advies uitbrengen aan het college van B & W en de gemeenteraad

De werkgroep stelt een lijst op met voorwaarden waar de nieuwe locatie aan moet voldoen en onderzoekt geschikte locaties. Daarover komt dan een advies aan het gemeentebestuur. De verwachting is dat er dan begin volgend jaar een beslissing wordt genomen over de bouw van een nieuwe basisschool voor Megen, Haren en Macharen.