advertentie Banner AGO Badkamers en Tegels 2020 SITE TOP

Gastcolumn: 'Geefgedrag, de stille motor van Den Bosch'

Door: Jan de Rond

Geefgedrag? Wat is dat nu zult u zich afvragen. We vertonen allemaal geefgedrag. Privé â we geven liefde, voedsel en spullen aan onze dierbaren, tijd - we doen vrijwilligerswerk, geld - we geven aan goede doelen en onze stem â bij verkiezingen geven we onze stem.

Over het eerste, privé, en het laatste, onze stem, is veel bekend. Onze bevolkingssamenstelling en -groei is regelmatig onderwerp van onderzoek en discussie. Net als ons stemgedrag bij verkiezingen en wat er daarna met onze stem in de politiek wordt gedaan. De media staan er bijna dagelijks vol van.

Veel minder aandacht gaat uit naar ons geefgedrag in de vorm van tijd - vrijwilligerswerk, en geld - goede doelen. Dat is verwonderlijk want deze twee vormen hebben meer impact dan doorgaans gedacht wordt en zijn de laatste twintig jaar fors gegroeid.

Een bijzondere prestatie
Het vrijwilligerswerk in Den Bosch is na de eeuwwisseling onopvallend maar flink gegroeid. Deden na de eeuwwisseling zoân 30.000 mensen vrijwilligerswerk, in 2016 was dat aantal gegroeid naar 47.500 mensen (bijna 60 procent groei). Deze mensen geven circa 9,5 miljoen uur van hun eigen tijd weg aan de gemeenschap, gelijk aan 6.000 fteâs. Als we daar een waarden van 15 euro per uur aan toekennen, minimumloonkosten, zijn deze inspanningen jaarlijks ruim 140 miljoen euro waard.

In de media wordt vaak melding gemaakt van problemen en een tekort aan vrijwilligers. Dit doet veel mensen en organisaties tekort en geen recht aan de bereidheid om belangeloos iets voor een ander en elkaar te doen. We hebben in Den Bosch een tekort aan vrijwilligers omdat we een teveel aan ambities hebben, zoals elk groeiend bedrijf een tekort aan personeel heeft.

Geen kleinigheid
Ook in de vorm van geld zijn we in Nederland en Den Bosch meer gaan geven. Werd in 1995 nog 2,3 miljard euro weggegeven aan goede doelen (donaties, giften, schenkingen en sponsoring), in 2015 was dat gegroeid naar 4,6 miljard. Een verdubbeling in 20 jaar tijd (zoân 50 procent groei na inflatiecorrectie). Omgerekend naar de schaal van Den Bosch komt dat nu neer op ruim 40 miljoen euro aan donaties, giften, schenkingen en sponsoring per jaar.

In 2016 bedroeg de totale gemeentelijke begroting in Den Bosch ongeveer 720 miljoen. Via verschillende subsidieregelingen werd zo'n 5,6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor lokale initiatieven.

De bevolking, bedrijven en instellingen legden daar voor het gemeenschapsleven in tijd en geld ruim 180 miljoen naast. Een bijzondere inspanning, een stille motor, die aandacht, waardering en bekendheid verdient.

Complimenten zijn op zijn plaats!

Jan de Rond (1954) is Oprichter Westerpop Delft (1989), projectleider Mooi zo goed zo 's-Hertogenbosch (1996), oprichter Vrijwilligersnetwerk Galant 's-Hertogenbosch (2003), oprichter Stadswandeling De Verscholen Stad (2012).

In 1999 werd hij de eerste vanuit het bedrijfsleven bekostigde opbouwwerker / sociaal makelaar van Nederland. Hij bouwt aan verticale netwerken tussen ondernemers, onderwijs, overheid en maatschappelijke organisaties ten behoeve van het gemeenschapsleven in Den Bosch. Hij schreef het boek Versier de stad! over zijn werk als maatschappelijk makelaar in Den Bosch.