advertentie Banner AGO Badkamers en Tegels 2020 SITE TOP

Gedenkplek Bossche coronaslachtoffers in Kanaalpark

Er komt een gedenkplek voor coronaslachtoffers in het nog aan te planten voedselbos in het Kanaalpark tussen Den Bosch en Rosmalen.

In december nam de gemeenteraad een motie aan om voor iedere inwoner die aan corona is overleden een boom te planten. Dat is volgens de gemeente niet mogelijk omdat niet ieder coronaslachtoffer bij haar bekend is.

De keus is nu dus gevallen op een gedenkplek in het Kanaalpark. Daar wordt een voedselbos aangelegd en daarin komt een  verhoging waarop in een cirkel vijf bomen worden aangeplant. De cirkel wordt aangeven met boomstammen die de plek afscheiden en ook  ruimte biedt om te zitten. Het binnenvlak krijgt een halfverharding. Bij de entree komt een ontmoetings-, gedenk- en rustplek met zitlocatie, aldus de gemeente. Via een pad wordt de plek verbonden met de paden in het Kanaalpark.

In het weekend van 13 en 14 maart wordt gestart met de aanplant van het nieuwe bos en tegelijk ook met de aanleg van de gedenkplek. Dat gebeurt in overleg met de hulporganisatie C Support en de Stichting Voedselbos.