Geen 10, maar 5 jaar voor nieuwe Kaaihal

Geen tien jaar maar een tijdelijke kaaihal voor vijf jaar die dan ook wat soberder is van opzet. Dat lijkt het compromis te worden tussen de gemeente, Verkadefabriek en Theater aan de Parade. Dat blijkt uit een brief van het college van B&W aan de gemeenteraad.

De afgelopen weken ontstond rumoer toen bleek dat naast het initiatief voor een nieuwe Kaaihal waarin het Theater aan de Parade tijdelijk zijn intrek kon nemen er ook een aanbod was van de Brabanthallen. Zij gaan een nieuwe zaal ontwikkelen en daar zou het Theater aan de Parade ook wel naar toe kunnen, zo was de uitnodiging van uitbater Libema. 

Vertraging gebiedsontwikkeling
De gemeente zegt nu dat destijds is afgesproken met de huidige gebruikers van de Tramkade dat men maar tot 2025 de locatie bedoeld had als culturele hotspot. Het verzoek van de Verkadefabriek en het Theater aan de Parade omvat echter een periode die minimaal loopt tot 2030. 

De gemeente zegt nu dat de de Kaaihallen op een cruciale plek staan in de Kop van ‘t Zand en over vijf jaar zijn er andere plannen in het gebied. “Een Kaaihal voor 10 jaar vertraagt de gebiedsontwikkeling met 5 jaar.” 

NIeuw publiek 
Aan de andere kant past het nieuwe initiatief volgens de gemeente bij de ambitie om Den Bosch als Cultuurstad van het Zuiden verder te versterken. Ze wijst daarbij op aanbod dat er nu nog weinig is zoals urban, dance, experiment en dus het mogelijk bereiken van nieuw publiek. Daarbij staat in het bestuursakkoord dat het college de Tramkade wil behouden als culturele hotspot. Het initiatief voor De Nieuwe Kaaihal zou een bijdrage hieraan kunnen leveren. 

Daarom wil de gemeente samen met de initiatiefnemers gaan onderzoeken of de Nieuwe Kaaihal mogelijk gemaakt kan worden binnen een exploitatietermijn van 5 jaar, dus voor een periode tot en met 2025. Hiervoor is nader onderzoek nodig naar de praktische consequenties. De gemeente zegt zich “te willen inspannen om dit planologisch mogelijk te maken.” 

Testcase 
De periode van vijf jaar betekent een door het theater zelf gewenste oplossing voor de tijdelijkheid van het theater en een tweetal jaren voor cultureel experiment. Tijdens de exploitatie als tijdelijk theater kan het cultureel experiment overigens ook al gestart worden, meent het college van B&W “Hiermee ontstaat een 5 jaar durende testcase om te bezien of dit initiatief blijvend het Bossche culturele veld kan verwerven.” 

Parkeerinkomsten 
De gemeente wil nog verder praten met de initiatiefnemers voor de tijdelijke Kaaihal over hoe  een goedkopere en meer tijdelijke (voor 5 jaar) variant ontwikkeld kan worden (soberder, demontabel, circulair). Ook moet er nog gesproken worden over het niet betalen van de huur van de grond en en het niet afdragen van parkeerinkomsten zoals het verzoek is van de initiatiefnemers. 

Daarnaast wil de gemeente meer weten over het culturele programma van de Nieuwe Kaaihal. En hoe deze zich verhoudt tot de programmering van het Nieuwe Theater aan de Parade en de overige culturele programmering in de stad.

advertentie

Lees ook deze artikelen