advertentie Banner SP Website

'Geen aanwijzingen dat drugsgebruik Udense jongeren veel hoger is dan elders'

Er is in Uden geen ‘extensief’ drugsgebruik onder jongeren. Dat zegt het college van burgemeester en wethouders in reactie op vragen van het CDA.

Het CDA trok eind vorig jaar aan de bel bij het college. De partij vergeleek de landelijke cijfers van de jeugdmonitor 2019 van het CBS met die van het zogenaamde Hart voor Brabant.

Daaruit bleek dat in Uden het drugsgebruik extreem hoog is. Volgens het CDA kon de jeugd makkelijker aan drugs dan aan alcohol komen. Dat zou volgens het CDA op Udense schoolpleinen worden verhandeld. En vooral in Odiliapeel en het buitengebied Uden-Oost zou het gebruik erg hoog zijn.

Maar het college is nu stellig in de ontkenning. “Op basis van de cijfers komen de gezamenlijke professionals niet tot de conclusie dat er sprake is van extensief drugsgebruik. Ook in de bredere regio, overleggen waaraan GGD en Novadic Kentron aan deelnemen, herkennen zij zich niet in deze conclusie. Vanuit jongerenwerk zijn geen signalen bekend bij GGD of Novadic Kentron. Evenmin is vanuit De Wegwijzer of vanuit huisartsen melding gemaakt van excessieve problematiek. Tevens is het niet terug te zien in de meldingen van de politie of BOA’s”

Desondanks wijst b&w wel op de vele projecten die er zijn om het drugsgebruik tegen te gaan. Ook is er in een aantal gebieden een wijkgerichte aanpak.

De Udense CDA-fractie laat in een reactie weten zich in de reactie van het college te verdiepen en er nog op terug te komen.