Geen grootschalige opvang in Bernheze, wel inzet op huisvesting vergunninghouders

In de gemeente Bernheze is geen ruimte beschikbaar voor grootschalige opvang van vluchtelingen. Wel wil de gemeente zich inspannen voor extra huisvestingsmogelijkheden.

Dat heeft de gemeente laten weten aan de provincie. Die inventariseert momenteel wat de gemeenten in Noord-Brabant doen met de recente oproep van de regering om mee te werken aan de huisvesting van asielzoekers en vergunninghouders. Onder meer door extra vluchtelingen uit Afghanistan raken de opvangcentra namelijk vol.

Volgens de gemeente Bernheze heeft zij geen vastgoed in bezit dat op korte termijn geschikt gemaakt kan worden voor grootschalige (nood)opvang. Burgemeester Marieke Moorman wil zich concentreren op het huisvesten van vergunninghouders. Gezien de huidige krapte op de woningmarkt wordt dat volgens haar nog een hele klus. “We hebben op dit moment al een achterstand bij het huisvesten van vergunninghouders. Dat betekent dat we dit jaar nog 33 mensen ergens onder moeten brengen”, zo legt Moorman uit. Daar komt de extra opgave dus nog eens bij. “We zullen creatief moeten denken”, aldus de burgemeester.

Kleinschalig karakter

De gemeente wil daarom nauw samenwerken met woningcorporaties en marktpartijen en er wordt gedacht aan woonvoorzieningen door de hele gemeente heen. Het kan daarbij gaan om tijdelijke woonvoorzieningen en om bestaande huizen of nieuwbouw. De huisvesting van vergunninghouders moet in ieder geval een kleinschalig karakter hebben.

“Door deze aanpak verwachten wij dat de impact op de samenleving relatief beperkt zal zijn en dat tevens de integratie en inburgering beter zal verlopen”, zo geeft het college van B en W aan in de brief aan de provincie.