advertentie Banner SNLR.nl

Geen subsidie voor ‘Eerlijk over Heesch West’

Het Platform Eerlijk over Heesch West krijgt geen subsidie van de drie gemeenten die bij het toekomstig bedrijventerrein betrokken zijn.

Het platform had in totaal gevraagd om een geldbedrag van 75.000 euro maar dat verzoek wordt dus niet ingewilligd.

Volgens het Osse college van B en W kan het niet volgens de wettelijke regelingen en is er ook geen noodzaak voor.

Het platform wilde het geld gebruiken om zelf de nodige expertise in te kunnen huren in de discussie over de toekomstige invulling van het bedrijventerrein. Volgens de leden van het platform hebben zij een informatie- en kennisachterstand ten opzichte van de projectorganisatie.

Het Osse college stelt dat er al op heel veel manieren informatie is verstrekt over Heesch West en dat er volop mogelijkheden zijn om vragen te stellen. Van een informatieachterstand kan volgens het college dan ook geen sprake zijn.