advertentie Banner SNLR.nl

Geen tijdelijk theater op de Tramkade

Een tijdelijk theater voor vijf jaar of langer in een kaaihal op de Tramkade is niet haalbaar. Het beschikbare geld kan nog niet ingezet worden en de exploitatierisico’s zijn te groot.

Dat laat het college van B&W in een brief weten aan de gemeenteraad. Pas in juni 2020 is het zeker of het nieuwe theater gebouwd wordt. Daarom is volgens het gemeentebestuur het risico te groot om miljoenen te steken in een nieuwe hal voor het theater.

Het Theater aan de Parade zou 2.1 miljoen in een tijdelijk theater in een nieuwe Kaaihal moeten steken om tot een sluitende exploitatie komen. De gemeente vindt dit risico te groot omdat onduidelijk is of het om de exploitatie van twee of drie jaar gaat.

De initiatiefnemers laten weten dat de investering vanuit de Stichting Alles Voor de Kunst maximaal 1 miljoen euro zal zijn.

Het college van B&W schrijft dat op korte termijn gestart wordt met een verkenning hoe een culturele voorziening als een Nieuwe Kaaihal gerealiseerd kan worden. Met als doel deze een structurele plek te geven in de gebiedsontwikkeling Kop van ‘t Zand.