advertentie Banner AGO Badkamers en Tegels 2020 SITE TOP

Gemeente Bernheze staat achter 'tijdelijke en incidentele' activiteiten Mooiland in Den Haag

Aangezien de investeringen die woningcorporatie Mooiland heeft gedaan in Den Haag van 'tijdelijke en incidentele aard' zijn, heeft de gemeente Bernheze goedkeuring gegeven voor die activiteiten buiten de gemeentelijke grenzen. Bovendien gaat er worden geïnvesteerd in de Bernhezer woningvoorraad.

Ook zijn de investeringen opgebouwd door overschotten die Mooiland door de jaren heen heeft opgebouwd en 'zonder te investeren worden deze overschotten afgeroomd'. Daarnaast stelt het college van burgemeester en wethouders dat de investeringen in de regio Noordoost Brabant en gemeente Bernheze 'altijd' prioriteit hebben gekregen en 'dat blijven krijgen'. "De investeringen van Mooiland in de regio Noordoost Brabant en in Bernheze zijn naar tevredenheid  en boden tegelijk ruimte om elders te investeren."

Het college benadrukt in gesprek te zijn met Mooiland over diverse ontwikkelingslocaties in de gemeente Bernheze, aangezien de woningcorporatie zelf heeft aangegeven 'behoefte te hebben aan een nieuw perspectief (met een grotere opgave)'.

Kritisch

Het college geeft daarmee antwoord op vragen van Progressief Bernheze. Die partij was kritisch op de activiteiten van Mooiland in Den Haag. "Dit past niet bij de strategie die eerder was uitgezet waarbij Mooiland zich terugtrekt uit de gebieden die niet tot haar kerngebied behoren", aldus raadslid Jesse Jansen.

In een eerste reactie op de beantwoording vanuit het college laat hij weten dat hij blij is dat het college ruimte ziet om in overleg met de woningbouwcorporatie te komen tot extra investeringen in betaalbare woningen in Bernheze. "Het kan niet zo zijn dat Mooiland elders buiten haar kerngebied gaat investeren, zonder dat er extra tempo gemaakt wordt in onze gemeente. Wij verwachten dan ook dat het college en de woningbouwcorporatie snel met een concreet plan komen om sneller, én meer, betaalbare woningen in onze dorpen te gaan bouwen."

"Wij willen de wachtlijsten snel korter zien worden. Het geld is er. Wij zullen dit kritisch blijven volgen", besluit Jansen.