advertentie Banner AGO Badkamers en Tegels 2020 SITE TOP

Gemeente Den Bosch vraagt bewoners mee te denken over locaties voor nieuwe laadpalen

Door de toename van het aantal elektrische auto’s in Den Bosch, zijn er volgens de gemeente ook meer nieuwe laadpalen nodig. Bewoners krijgen vanaf 1 oktober de mogelijkheid om na te denken over de locatie van die palen.

De gemeente focust zich daarbij in eerste instantie op bewoners van de binnenstad en West. Zij worden uitgenodigd om bij de officiële kick off-bijeenkomst te zijn, die op 1 oktober plaatsvindt in de Verkadefabriek, van 19.00 tot 20.30 uur. Daar wordt ook verteld over de plannen en ideeën voor elektrische deelauto’s in de wijken. In verband met corona is aanmelden verplicht. De gemeente hecht naar eigen zeggen veel belang aan elektrisch rijden: “Bestuurders van elektrische auto’s moeten voldoende gelegenheid hebben om hun auto op te laden. Dat gaan we faciliteren volgens de nieuwe strategie en aanpak die eind vorig jaar werd gepresenteerd.”

Het is de bedoeling dat de laadpalen worden geplaatst volgens een laadplan, dat voor iedere wijk apart wordt ontwikkeld. Dat gebeurt op basis van prognoses én dus van de input van bewoners. Op www.denbosch.nl/laadpalen is vanaf 1 oktober een interactieve kaart te vinden met beoogde  locaties voor de laadpunten. Bewoners kunnen daarop reageren en nieuwe plaatsen aandragen.

Na de wijk West en de binnenstad komen alle andere wijken aan de beurt om hun voorkeuren door te geven. Aan de hand daarvan worden de beste locaties bepaald. Ook wordt er gezorgd voor meer laadpunten bij parkeergarages, bedrijven, appartementencomplexen en woningen.

Op basis van alle feedback wordt de kaart verbeterd. De gemeente gebruikt de locaties voor de nieuwe laadpalen die tot 2025 worden geplaatst. Wanneer een laadpaal wordt geplaatst, is afhankelijk van de markt en de behoefte van bewoners of werknemers.