Gemeente Den Bosch wil nieuwe afspraken voor parkeren

De gemeente Den Bosch onderzoekt de behoefte naar meer parkeerplaatsen in en rondom de binnenstad bij nieuwbouw- en verbouwprojecten. Daarnaast wil de gemeente het gebruik van de fiets en deelauto’s stimuleren om parkeeroverlast te voorkomen.

De grote vraag naar meer woningen zorgt ook voor meer vraag naar parkeerplaatsen, maar de gemeente vindt meer groen én water in de stad ook belangrijk. “Deze ontwikkelingen vragen dat we spaarzaam om gaan met de beschikbare openbare ruimte. Daarom willen we ook komen tot nieuwe afspraken over het parkeren in de openbare ruimte.” De gemeente maakt gebruik van zogeheten parkeernormen. Deze normen worden gebruikt om te berekenen hoeveel parkeerruimte nodig is bij nieuwe (ver)bouwplannen in de gemeente. Dat voorkomt parkeeroverlast én zorgt voor een fijn leef- en woonklimaat.

Fietsers en deelauto's

De gemeente stimuleert het gebruik van de fiets in de stad door voldoende fietsvoorzieningen en door fietsers meer parkeerplekken te bieden. Daarnaast kunnen inwoners steeds vaker gebruik maken van elektrische deelauto’s en -scooters. “Dat doen we vooral op plekken waar minder ruimte is voor parkeren van eigen auto’s. Ook het plaatsen van elektrische oplaadpunten nemen we mee. Zo bevorderen we het gebruik van deelmobiliteit en voorkomen we dat er teveel parkeerplaatsen worden aangelegd.”

Het college van B en W heeft het voorstel met de nieuwe afspraken vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode duurt tot begin april. Daarna stelt de gemeente een definitief plan op. De raad neemt in juli 2021 een definitief besluit.