advertentie Banner AGO Badkamers en Tegels 2020 SITE TOP

Gemeente Oss gaat collectief schuldhulp verlenen

De gemeente Oss verwacht in het voorjaar van 2021 zich aan te sluiten bij het collectief om schuldhulp te verlenen.

Ongeveer 80 gemeenten sloten zich op dinsdag 13 oktober aan bij een nieuwe manier van schuldhulpverlening. De gemeente Oss was niet één van die gemeenten, maar wil wel graag onderdeel worden van het collectief. Collectief schuld regelen helpt om sneller met schuldeisers tot overeenstemming te komen en hierdoor kunnen gemeenten meer mensen met schulden helpen. 

De gemeente Oss is onlangs aangesloten bij de Nederlandse Schuldhulproute en de aansluiting bij het collectief is daar een vervolgstap op. Het landelijk Schuldenknooppunt is daarnaast in ontwikkeling om gemakkelijker en sneller inzicht te krijgen in de schulden van een inwoner. Het berichtenverkeer van de schuldeisers met de gemeente wordt ook door het knooppunt geregeld en deze partij zal ervoor zorgen dat het collectief regelen van schuldhulp werkelijkheid kan worden.

De gemeente Oss wacht de realisatie van het Schuldenknooppunt af en de uitbreiding van de overeenkomsten met grote schuldeisers die schuldhulpkoepel NVVK regelt. De NVVK heeft 1,1 miljoen euro subsidie bij het Rijk aangevraagd om collectieve schuldhulp te kunnen regelen. De bedoeling is dat uiteindelijk alle gemeenten in Nederland gebruik gaan maken van de collectieve schuldhulpverlening.