Gemeente Oss verlengt Tozo-regeling voor getroffen ondernemers

Zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis financiëel geraakt zijn kunnen na 1 april opnieuw de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) aanvragen.

Zo'n tijdelijke regeling was er al drie keer eerder en na 1 april gaat de vierde regeling van start. Zowel ondernemers die eerder een beroep hebben gedaan op de steun en ondernemers die dat niet hebben gedaan komen in aanmerking. Voorwaarde is wel dat het gezinsinkomen niet hoger is dan het sociaal minimum.

Mensen die in de financiële problemen zijn geraakt kunnen ook een beroep doen op de regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Tonk).