advertentie Banner Trined

Gemeente Oss verliest beroep tegen komst mestfabriek

De mega-mestverwerker die op het industrieterrein Elzenburg gebouwd zou worden, mag daar inderdaad worden neergezet. De Raad van State bepaalde hiermee woensdag dat het beroep van de gemeente Oss tegen de komst van de mestfabriek ongegrond is.

De gemeente Oss was in beroep gegaan tegen het besluit van de provincie Noord-Brabant, om grootschalige mestverwerkers toe te staan op bedrijventerreinen zoals Elzenburg en de Geer.

Provincie vs. gemeente
Dit is niet de eerste keer dat de gemeente de komst van de mestfabriek probeert te voorkomen: in een herzien bestemmingsplan van de gemeente waren grootschalige mestfabrieken al uitgesloten. De provincie 'overschreef' dit bestemmingsplan door de bepaling te schrappen die de vestiging van de mestbewerkingsbedrijven verbiedt. Daarmee zijn grootschalige mestbewerkingsbedrijven nu wel op de bedrijventerreinen toegestaan. De gemeente Oss is tegen de aanwijzing in beroep gegaan bij de Raad van State. Dat beroep heeft de gemeente dus woensdag verloren. 

De mega-mestfabriek
Als de mestfabriek er uiteindelijk komt, is het de bedoeling dat deze jaarlijks zo'n 500.000 ton mest moet gaan verwerken. Daarmee zou het de grootste mestfabriek van Europa worden. OOC Terminals ontwikkelt de plannen voor de fabriek samen met boerencoöperatie MACE. Het duurt waarschijnlijk nog wel even voordat er daadwerkelijk een mestfabriek kan worden neergezet op dit industrieterrein: eind vorig jaar oordeelde provincie zelf dat er eerst een zogeheten milieueffectenrapportage (MER) moet worden opgesteld. Het allesomvattende milieurapport moet, naast geluidsbelasting, ook ingaan op gevolgen voor geur en gezondheid van de omwonenden.