Gemeente Uden versoepelt tijdelijke regeling voor door coronacrisis financieel gedupeerden

Het maximumbedrag voor mensen die door de coronacrisis hun vaste lasten niet meer kunnen betalen, wordt in de gemeente Uden verhoogd, van 570 euro naar 1000 euro. Wél is het afhankelijk van de hoogte van de woonlasten en het inkomen, of dat bedrag daadwerkelijk wordt toegekend.

Dat is één van de veranderingen die de versoepeling van de zogeheten TONK-regeling in de gemeente Uden met zich meebrengt.

Ook wordt de minimale terugval in inkomsten van dertig procent losgelaten en wordt er bij het toekennen van de regeling niet meer alleen gekeken naar woonlasten. Daarnaast wordt de eigen bijdrage in de woonlasten verlaagd, van 430 euro naar 240 euro en wanneer de huur onder de maximale huurgrens valt hoeft er niet eerst een beroep gedaan te worden op huurtoeslag. ‘Eventueel reeds ontvangen huurtoeslag wordt in mindering gebracht’, aldus de gemeente Uden.

De TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten) is een regeling voor mensen die door corona te maken krijgen met een zodanig grote inkomensterugval, waardoor ze hun vaste lasten niet meer kunnen betalen. Van die regeling wordt landelijk ‘veel minder’ gebruik gemaakt dan verwacht.

Mogelijkheden

Dat geldt ook voor de gemeente Uden. Er zijn tot nu toe in totaal 31 aanvragen TONK ontvangen en op basis van de toen geldende beleidsregels zijn er 9 aanvragen toegekend. Daarom heeft de gemeente besloten de regels te versoepelen. “We vinden het belangrijk dat inwoners in onze gemeente die door corona in financiële problemen zijn geraakt, een beroep kunnen doen op TONK. De beleidsregels zijn nu versoepeld zodat er meer mensen gebruik van kunnen maken”, aldus wethouder Maarten Prinssen.

De komende periode wordt met iedereen die een TONK-aanvraag heeft ingediend, contact opgenomen. Ook wordt er per situatie bekeken wat op basis van de nieuwe beleidsregels de mogelijkheden zijn.

Aanvankelijk liep de tijdelijke noodmaatregel TONK van 1 januari tot 1 juli, maar deze wordt verlengd tot 1 oktober 2021. Het Rijk heeft landelijk € 130 miljoen extra beschikbaar gesteld aan het gemeentefonds. Eerder lieten de gemeenten Den Bosch en Oss ook al weten de regeling te versoepelen.