Gemeente wil gebouw De Plek (Flik-flak hal) overnemen van eigenaar

DEN BOSCH â De gemeente wil het gebouw âDe Plekâ (voorheen Flik-flak hal) overnemen van de huidige eigenaar. In een raadsvoorstel vraagt het college de raad om hier mee in te stemmen.

Dat betekent wel dat vanaf volgend jaar 245.000 euro per jaar nodig is voor de exploitatie en het onderhoud. En dat Flik-Flak een subsidie krijgt die de komende drie jaar in totaal uitkomt op drie ton.

Het beheer van De Plek wordt dan ondergebracht bij Maaspoort Sports & Events van de gemeente. De Plek is volgens de gemeente een belangrijke voorziening voor top- en breedtesport. Flik-Flak is de hoofdgebruiker. Koning Willem 1 College, Sportmedisch Centrum en Kinderopvang Smallsteps zijn ook huurders van het pand. Daarnaast maken nog veel andere partijen gebruik van het pand. De Plek heeft een maatschappelijke functie, gericht op (top)sport, gezondheid en talentontwikkeling.

Verdere samenwerking tussen gebruikers van De Plek en Maaspoort Sports & Events zou volgens de gemeente extra oordelen opleveren. .

In januari moest er 150.000 euro komen om stichting Flik-flak te helpen en daarmee De Plek in 2018 open te houden. De sportclub kon de huur niet meer betalen van de turnhal.

Op dat moment kondigde het college van B&W al een onderzoek naar een definitieve oplossing aan . Maar de hal overnemen vonden de meeste partijen in de raad toen nog een brug te ver. Dat voorstel ligt er nu toch.

Flik-Flak zag de afgelopen jaren vooral haar inkomsten uit projectsubsidies teruglopen en kreeg de exploitatie niet meer sluitend. De komende jaren kijken gemeente en Flik-Flak samen of verbetering van de exploitatie haalbaar is. In 2021 wordt de situatie opnieuw bekeken en worden plannen gemaakt voor de toekomst.