Gemeente Den Bosch zegt samenwerking met bestuur Jongerencentrum De Poort op

Burgemeester en wethouders van Den Bosch zeggen per 1 april de samenwerking op met het bestuur van jongerencentrum De Poort. Het centrum krijgt vanaf dat moment ook geen subsidie meer van de gemeente. De locatie blijft wel geopend voor jongerenactiviteiten.

Directe aanleiding is een onafhankelijk rapport over het functioneren van het bestuur dat vorig jaar aantrad na een periode van onrust. Die ontstond toen twee jongerenmedewerkers moesten vertrekken omdat ze nodig waren op andere plekken in de gemeente. Het voortbestaan van het jongerencentrum kwam toen ter discussie te staan.

Samen met een nieuw bestuur werd destijds ook besloten om een onafhankelijk onderzoek te starten. Daaruit blijkt nu dat “er een urgent beeld is ontstaan waarop wij als college wel moeten handelen. De samenwerking met andere organisaties loopt niet goed en de jongeren worden niet goed bediend. Het bestuur is daarmee onvoldoende in staat gebleken om zijn opdracht uit te voeren”, zo zegt wethouder Ufuk Kahya in een eerste reactie.

Harde bewoordingen

In het onderzoeksrapport van BMC worden harde bewoordingen gebruikt. Zo wordt gesteld dat ‘de bestuurlijke slagkracht bij het bestuur van Stichting Jeugdwerk Maaspoort onvoldoende aanwezig is op strategisch, tactisch en operationeel niveau’. Ook staat te lezen dat op veel vlakken het bestuur handelingsonbekwaam is en geen lange termijnvisie heeft.

Jongerenwerkers zeggen dat jongeren De Poort momenteel nauwelijks weten te vinden. Vooral mensen van boven de 25 zouden naar De Poort komen, terwijl het preventief jeugdbeleid zicht richt op jongeren tussen de 12 en 23. Ook wat betreft de gewenste samenwerking is weinig terechtgekomen, zo wordt geconcludeerd in het onderzoek. Zo zou het bestuur van Stichting Jeugdwerk Maaspoort niet zijn ingegaan op verzoeken tot overleg met de besturen van HambakenConnect en PowerUp073.

'Stappen waren nodig'

Volgens de wethouder is nog wel geprobeerd om het bestuur verder te versterken: “Maar daar zijn we niet uitgekomen, vandaar dat we deze stap wel moesten zetten. Jongerenwerk is een belangrijke kerntaak van de gemeente en er gaat veel geld in om.”

Het onderzoeksbureau is gevraagd rekening te houden met corona maar daar hebben de uitkomsten niets mee te maken, zo verzekert Kahya

De locatie van De Poort blijft open voor de jongeren. “De komende weken kijken hoe we dat permanent kunnen gaan invullen. Daar moeten we als college nog over nadenken” zegt wethouder Kahya. Hij kan ook nog niet kan zeggen of het jongerenwerk bijvoorbeeld onder PowerUp073 of Farent wordt geplaatst.