Gemeenten hebben nog volop vraagtekens over extra geld jeugdzorg

De gemeenten in de regio zitten nog met veel vraagtekens over het extra geld dat beschikbaar is gesteld voor de jeugdzorg. Vooral voor de langere termijn blijft er veel onzekerheid bestaan.

Het kabinet kondigde onlangs aan dat er ruim 600 miljoen euro extra naar de gemeenten gaat om acute problemen op te lossen. Het is bijvoorbeeld bedoeld voor de uitbreiding van de crisiscapaciteit bij de jeugd-GGZ en vermindering van de wachttijden bij de specialistische jeugdzorg. In Den Bosch, Oss, Bernheze en Uden zijn ze nog in afwachting hoeveel geld er precies die kant op komt. 

De gemeenten zijn met nog tien andere gemeenten onderdeel van de jeugdzorgregio Noordoost-Brabant dus zullen er onderling afspraken gemaakt moeten worden over de besteding van het geld. Duidelijk is wel dat het eenmalige extraatje van de overheid een vervolg moet krijgen. “Het biedt nog niet de oplossing om de structurele financiële problemen op te lossen en het is geen antwoord op de gezamenlijke inhoudelijke uitdagingen om tot een goed functionerend stelsel voor kinderen en jongeren te komen”, zo laat wethouder Rein van Moorselaar van de gemeente Bernheze weten.

’Meerjarenaanpak nodig’

De gemeente Oss zegt het als volgt: “De jeugdzorg in Nederland en in de regio kennen structurele vraagstukken zoals personeels- en capaciteitstekorten. Deze vragen om een meerjarenaanpak. Het geld dat gemeenten nu ontvangen vanuit die extra €613 mln helpt om acute vragen op te lossen, maar het zijn tijdelijke, incidentele middelen voor dit jaar. Voor de langere termijn is er structureel meer nodig. Het bureau AEF berekende dat gemeenten jaarlijks €1,5 tot 1,8 miljard structureel extra nodig hebben.” 

In Den Bosch rekenen ze zich ook nog niet rijk met het eenmalige extraatje: “We hebben te maken met meerdere knelpunten. Een daarvan is de financiën. We gaan in de regio en met aanbieders in gesprek hoe het extra geld in dit jaar optimaal in te zetten. Het is echter wel eenmalig geld en dus geen structurele oplossing. En die is wel nodig. Daarnaast hebben de aanbieders helaas ook te kampen met een krapte op de arbeidsmarkt.” 

De gemeente Uden vindt het nog te vroeg om aan te geven wat het extra geld concreet voor gevolgen gaat hebben. Ook daar wordt benadrukt dat het is bedoeld voor acute problemen en dat het niets zegt over de situatie op de langere termijn.