advertentie Banner SNLR.nl

Gemeenten herhalen: heroverweeg besluit goederentreinen

De vier gemeenten die tegen de zuidwest-boog bij Meteren zijn, waardoor er veel meer goederentreinen bij onder meer Den Bosch gaan rijden, vragen de minister opnieuw om het besluit voor die treinroute te heroverwegen.

Burgemeester Jack Mikkers stuurt namens de gemeenten West Betuwe, Maasdriel, Zaltbommel en ‘s-Hertogenbosch een brief aan infrastructuurminister Stientje van Veldhoven, waarin nog maar eens wordt geopperd om de goederentreinen via alternatieve routes (Betuweroute en IJzeren Rijnroute) te laten rijden. “Maar bovenal sporen wij u aan om maatregelen te nemen zodat de overlast, die er nu al is, niet verder toeneemt”, schrijft Mikkers.

Daar is volgens de gemeenten véél meer geld voor nodig dan de 15 miljoen die de minister wil vrijmaken. “Dat is te prijzen”, vindt Mikkers. “Maar hoe zeer wij dit gebaar ook waarderen, het is slechts een druppel op een gloeiende plaat.”

Uit eigen onderzoek van de gemeenten blijkt dat er drie keer zo veel geld nodig is voor maatregelen. “De eerste voorzichtige resultaten geven aan dat voor de noordelijke gemeenten een bedrag van 45 miljoen nodig is. 17 miljoen voor trillingsmaatregelen en 28 miljoen voor geluidsmaatregelen”, schrijft de burgemeester.


Geluidsoverlast en gezondheidsklachten
De bedoeling is om bij Meteren een boog te maken in het spoornet vanaf de Betuweroute. Het traject zou dan verder lopen via het bestaande spoor door Den Bosch naar Boxtel.

Dat zou betekenen dat er veel meer goederentreinen dan voorheen dwars door onder meer Den Bosch gaan. “Goederentreinen tasten de leefkwaliteit sterk aan. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de hinder van goederentreinen veel groter is dan tot nu toe werd gedacht. Het aantal inwoners met ernstige hinder is dus nog veel groter en ze worden bovendien veel vaker wakker van goederentreinen. Dit leidt weer tot veel meer gezondheidsklachten”, schrijft Mikkers.

De gemeenten willen binnenkort met de minister om tafel om te praten over hoe geluids- en trillingsoverlast verminderd kan worden.