Gemeentes willen vergroening aantrekkelijker maken met subsidie

Zo'n veertig procent van de verharde grond ligt in voor- en achtertuinen. Met een subsidie willen gemeentes in de regio vergroening stimuleren.

Vergroening in tuinen levert volgens de gemeentes veel voordelen op. "Het fraaie groene uitzicht helpt niet alleen te ontspannen, maar zorgt ook voor de nodige verkoeling. Dat is fijn als het weer zo’n hete zomer wordt als afgelopen jaar."

Verharding zorgt daarentegen voor problemen, zoals water dat niet kan wegzakken wat leidt tot droge bodems en verlepte plantjes.

Om te zorgen voor meer vergroening starten de AS50+ gemeentes en het Waterschap van Aa en Maas met een subsidie voor vergroening waarbij inwoners kunnen rekenen op een bijdrage van 45% met een maximum van 7.500 euro.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet er blijvende verbetering zijn voor zowel het groen als het water. De gemeente noemt het aanleggen van een groen dak in combinatie met afkoppelen van het regenwater naar het riool als voorbeeld.