'Gestelse buurt moet gezonde, bloeiende wijk worden'

De gemeente 's-Hertogenbosch wil een forse extra investering doen van 3,5 miljoen euro in de Gestelse buurt.

De leefbaarheid en de veiligheid in de Bossche wijk staan onder druk. Vanaf 2015 is het een aandachtsbuurt. Uit een buurtmonitor blijkt eveneens dat er relatief veel huishoudens met problematiek omtrent werkgelegenheid en armoede wonen. "De wijk heeft daarom extra aandacht nodig", vertelt wethouder Roy Geers, die een buurtvisie voor de komende tien jaar presenteerde. "We gaan er aan werken om het vertrouwen te krijgen van bewoners. Het moet een gezonde, bloeiende wijk worden."

Overlast en criminaliteit 
De gemeente werkt daarin met een aantal partijen samen. Een daarvan is de politie. "Verwacht een nog zichtbaardere politie, die handhaaft in de wijk. Waarbij wij gebruik maken van informatie uit de wijk om overlast en criminaliteit tegen te gaan", zegt Linda van Winsen, chef basisteam politie Den Bosch. "We merken vooral dat er veel plaatsvind achter de voordeur. Er is veel ondermijnend gedrag. Dat moeten we zichtbaar maken, zonder dat daar grootschalig strafrechtelijk onderzoek voor nodig is."

BrabantWonen staat aan de vooravond van de sloop van de eerste in een reeks van zes flats die aan vervanging toe zijn. In totaal worden er de komende tijd stapsgewijs 130 appartementen gesloopt, maar daarvoor in de plaats komen direct nieuwe woningen. "Die worden zo duurzaam mogelijk", geeft directeur Rob Bogaarts aan. "Op dit moment woont negentig procent van de wijk in een sociale huurwoning. Dat is veel te veel. We gaan dat aanpassen." Zijn doel is dat de Gestelse buurt in 2030 nog maar voor zeventig procent bestaat uit sociale huur. In totaal zijn er momenteel 1200 inwoners van de Gestelse buurt. 

Nieuwe plannen
Ook de directeur van Farent is enthousiast over de nieuwe plannen. "Het zou mooi zijn als we in deze wijk enkele gezinnen een paar jaar intensief kunnen begeleiden om zo de situatie van de kinderen te verbeteren en hun toekomstperspectief te bieden", aldus directeur Erik de Rooij. Zij willen dus gezinnen met problemen actief begeleiden. Daarbij maken ze gebruik van bespaarcoaches. "De kracht van de aanpak is dat het zich vooral op mensen richt. De stenen ondersteunen vooral."

De buurtvisie is door het college van burgemeester en wethouders als raadsvoorstel vastgesteld. De gemeenteraad van Den Bosch kan op 31 maart een akkoord geven.