Gevaarlijke Volkelseweg gaat begin 2020 op de schop

De gemeente Uden gaat de gevaarlijke parallelweg van de Volkelseweg aanpakken. Zo wordt de snelheid beperkt en wordt de doorsteek bij de Kersengaarde verbreed. 

De D66-fractie stelde de gevaarlijke weg vorige maand aan de kaak. In schriftelijke vragen aan het college uitte de partij haar zorgen over het toegenomen verkeer door de nieuwe woonwijk De Gaarden, de niet gescheiden verkeersstromen en de vele geparkeerde auto's langs de weg. Volgens fractievoorzitter Mattie van Merwerode mag er van geluk gesproken worden dat er op de Volkelseweg nog geen ernstige ongelukken zijn gebeurd. 

Tekst gaat verder onder de video. 

 

Maatregelen
Daarom heeft het college besloten om maatregelen te nemen. In het voorjaar van 2020 worden twee verhoogde plateau’s in de weg gelegd en wordt de doorsteek naar de Volkelseweg ter hoogte van de Kersengaarde verbreed. Daarnaast worden er extra borden 30km/zone geplaatst en komt er een dynamische snelheids-indicator. De gemeente laat ook onderzoeken of er een parkeerverbodszone ingesteld kan worden.

Inspraak van bewoners
Bewoners worden tijdens de voorbereidingen in 2020 betrokken bij het tot stand komen van het definitief herinrichtingsontwerp. Tijdens die voorbereiding worden alle verkeersstromen en de parkeersituatie goed bekeken om zo tot een optimaal ontwerp te komen. Daarbij denkt de gemeente in de vorm van een fietsstraat.