advertentie Banner SNLR.nl

GGD zoekt deelnemers voor onderzoek over corona-nazorg

GGD Brabant Zuidoost is op zoek naar deelnemers voor een onderzoek over de behoefte aan corona-nazorg.

Dat initiatief neemt de GGD in samenwerking met Universiteit Tilburg, de GGD Hart voor Brabant, Slachtofferhulp, gemeenten, Geestelijke Gezondheidszorg, Maatschappelijk Werk, ARQ IVP (landelijk rampen onderzoek) en patiëntenvereniging 'IC Connect'.

Door middel van dat onderzoek wil de GGD inzicht krijgen in de behoefte aan nazorg, onder mensen die zijn getroffen door het coronavirus. Voor het onderzoek worden deelnemers gezocht uit drie verschillende groepen. Het gaat om mensen die na een coronatest in quarantaine zijn geweest, mensen die een opname op de intensive care hebben doorgemaakt en nabestaanden van overleden corona-patiënten.

Naast in kaart brengen van de zorgbehoeften wordt ook onderzocht op welke manier passende hulp kan worden ingezet. “Dat kan bijvoorbeeld praktische hulp zijn, lotgenotencontact of specifieke hulp voor nabestaanden. Deze informatie helpt ons om in de toekomst het hulpaanbod beter te organiseren”, aldus GGD Brabant Zuidoost.

Mensen die geïnteresseerd zijn om aan het onderzoek deel te nemen, kunnen zich melden via een formulier op de website van de GGD.