advertentie Banner SP Website

Gratis maaltijd voor kwetsbare Ossenaren, een lichtpuntje in barre tijden

Enkele honderden kwetsbare Ossenaren krijgen in april een gratis maaltijd voorgeschoteld die door leerlingen van ROC De Leijgraaf wordt bereid. Leden van Quiet Oss komen in aanmerking voor zo’n maal, maar Ossenaren worden ook uitgenodigd om kwetsbare familieleden op te geven voor de traktatie.

Het initiatief komt van welzijnswerker en Quiet-voorman Alex van der Heijden die zodra de coronamaatregelen het toestaan het plan daadwerkelijk wil uitvoeren. ‘’Ik heb al toestemming gekregen om zodra het verantwoord is met kleine groepjes kwetsbare mensen op te starten. En de noodzaak om voor die mensen iets te doen is groot. Kijk, ik denk af en toe al ‘wanneer is die shitzooi voorbij’, maar hoe zit dat met mensen die in deze crisis in hun eentje drie hoog achter zitten?’’
Vlak voor de kerst regelde Van der Heijden al in samenwerking met De Leijgraaf een maaltijd voor leden van Quiet, die door mbo-leerlingen was gemaakt. ‘’Dat was een fijne samenwerking, dus dat gaan we weer doen. Ik heb vervolgens de Jumbo van Van Bergen in Oss benaderd, en die bleek heel gevoelig voor het initiatief, dus die levert de ingrediënten.’’

Foodtruck

De maaltijden worden in eerste instantie via een foodtruck bij de Osse wijkcentra verstrekt. Het initiatief wordt afgesloten met een lunch in de wijkcentra. Van der Heijden ziet op deze manier opnieuw een kans om kwetsbare mensen die uit het zicht zijn geraakt weer bij de maatschappij te betrekken. ‘’We bieden de maaltijd dit keer niet alleen aan leden van Quiet Oss aan. We gaan ook een oproep doen om mensen aan te melden, eenzame burgers, psychisch kwetsbare mensen, iedereen die een lichtpuntje in deze barre tijden kan gebruiken.’’
Van der Heijden is ook bezig met voorbereidingen voor een dergelijk initiatief in Uden.