Groen inZICHT laat zich de wind niet uit de zeilen nemen: ‘Restopgave moet nu nóg verder omlaag’

Voorzichtig blij, maar nog lang niet tevreden. Dat was vrij vertaald de conclusie van de boodschap die Pascal Spelier van vereniging Groen inZICHT maandag tijdens Informeren en Ontmoeten mededeelde aan de Bossche gemeenteraad.

Een licht gevoel van blijdschap konden de leden van vereniging Groen inZICHT naar eigen zeggen niet onderdrukken toen het college van burgemeester en wethouders bijna twee weken geleden bekend maakte dat de restopgave voor de opwekking van duurzame elektriciteit is verlaagd.

Eerder werd er immers van uitgegaan dat de gemeente Den Bosch in de Lithse, Geffense, Nulandse en Rosmalense polder - oftewel de ‘Duurzame Polder - 1,04 Petajoules aan energie moest opwekken om te voldoen aan landelijke duurzaamheidsdoelstellingen. In dat scenario werd uitgegaan van zo’n vijftig windmolens of 700 hectare zonnepanelen. Inmiddels is die restopgave verlaagd naar 0,86 Petajoules.

De belangrijkste reden voor die aanpassing is volgens B en W dat de afgelopen tijd diverse grote zon-op-dakprojecten zijn uitgevoerd. Ook wordt meegerekend dat er buiten de polder nog 100 hectare aan zonnevelden komen. Dat alles leidt er toe dat er minder windmolens en/of zonnevelden hoeven te komen in de Duurzame Polder.

'Verder omlaag'

Om hoeveel windmolens minder het gaat, is nog niet duidelijk, maar wat wel duidelijk is, is dat Groen inZICHT zich door het nieuws niet de wind uit de zeilen laat nemen. De restopgave is nog altijd te hoog. “We hebben altijd geroepen dat de door de gemeente berekende restopgave – die in zijn geheel in de Duurzame Polder moest landen - te hoog was. In die zin zijn we dus blij dat de gemeente de restopgave nu naar beneden heeft bijgesteld. Maar volgens ons moet de restopgave nog verder omlaag”, aldus Spelier.

Er zijn drie redenen waarom dat volgens Groen inZICHT zou kunnen: er zijn meer projecten gerealiseerd en er zitten meer projecten aan te komen dan op de peildatum in 2017 het geval was, het potentieel van zon op grote daken moet nog worden afgetrokken van de opgave en dat geldt óók voor de 100 hectare zonnepanelen die binnen de gemeentegrenzen zouden moeten komen.  

“Als we de werkelijke restopgave laten landen in het Bossche deel van de Duurzame Polder, dan zijn er bij een verdeling van 60% wind en 40% zon nog maar vier windturbines nodig”, stelde Spelier. In dat geval is het volgens hem ook prima mogelijk om de windmolens op minimaal twee kilometer afstand van dorpsgrenzen te plaatsen, iets waar de gemeente Oss al eerder voor gekozen heeft.

'Nul turbines'

Het verhaal van Spelier was koren op de molen voor PVV-voorman Alexander van Hattem. “Er wordt nu uitgegaan van vier windturbines, maar zijn nul turbines ook een haalbare optie?”, vroeg hij zich af.

“Dat zou eigenlijk best kunnen", antwoordde Spelier. "De overheid heeft gezegd dat 35 terawattuur (TWh) opgewekt moet worden met wind en zon op land, daar is ook subsidie voor, en dat zou voor 2030 gerealiseerd moeten worden. Martien Visser, een autoriteit op het vlak van energietransitie, zegt echter dat die 35 TWh al bereikt is met de huidige vergunde en gerealiseerde projecten. Je bent nu dus al boven die 35 TWh energie aan het opwekken, waarbij je een risico creëert voor het elektriciteitsnetwerk. En je gaat projecten toelaten waar geen subsidie voor is. Waarbij initiatiefnemers uiteindelijk waarschijnlijk hun keutel gaan intrekken, want zonder subsidie is er niemand die op land met zon of wind duurzame elektriciteit wil opwekken.”

Alle gemeenten in Nederland moeten voor 1 juli duidelijk maken hoe ze denken te voldoen aan de doelstellingen om meer duurzame energie op te wekken. Dat gebeurt via de Regionale Energie Strategie, de RES. De Bossche gemeenteraad moet zich binnenkort uitspreken over het aangepaste voorstel.