GroenLinks Den Bosch wil 30 km-wegen veiliger maken

Het verlagen van de maximumsnelheid in woonwijken is niet genoeg om die wegen ook echt veiliger te maken. Dat vindt GroenLinks in Den Bosch.

De partij verwijst naar een recent onderzoek waaruit blijkt dat automobilisten ook in 30 km-zones nog steeds ongelukken veroorzaken. Daarvan worden vooral fietsers het slachtoffer. Om de wegen veiliger te maken, moeten ze zodanig worden ingericht dat auto’s als vanzelf de snelheid verlagen. Ook moet het stratenpatroon zo worden vormgegeven dat 30 km-zones minder verkeer aantrekken, zo staat in het onderzoek te lezen.

GroenLinks wil van het college van B en W weten of de bestaande 30 km-wegen in de gemeente waar nodig ook kunnen worden heringericht.