advertentie Banner SNLR.nl

GroenLinks op de bres voor Schaijkenaren die bij Oss willen

De Brabantse fractie van GroenLinks stelt vragen aan het provinciebestuur over inwoners van Schaijk die zich niet gehoord voelen in het fusieproces van hun gemeente Landerd met Uden.

Eerder werd al duidelijk dat een groot aantal inwoners van de huidige gemeente Landerd niet blij is met de voorgenomen fusie met Uden. Zij zien meer in een fusie met buurgemeente Oss. GroenLinks wil van het college van Gedeputeerde Staten weten of er een zorgvuldig en afgewogen proces heeft plaatsgevonden, waarin alle bewoners van Landerd zijn meegenomen.

Referendum
Groenlinks verwijst ook naar een referendum dat in 2015 onder de inwoners van Landerd gehouden werd. Ruim de helft van de inwoners sprak toen een voorkeur uit voor een fusie met Uden en een deel van Bernheze. Een fusie met alleen Uden zag slechts twintig procent van de mensen zitten. En dus wil de partij weten of het doorvertalen van de referendum-uitkomsten goed gebeurd is. 

Oplossing
De partij hoopt dat het provinciebestuur met Uden en Landerd om de tafel gaat en zo een oplossing helpt te vinden, "zodat ook de inwoners van Schaijk zich thuis voelen in hun toekomstige gemeente". Daarnaast moet duidelijk worden wanneer Provinciale Staten de gelegenheid krijgt om zich uit te spreken over de voorgenomen fusie.