GroenLinks Oss woedend op provinciale fractie

GroenLinks Oss is 'woedend en teleurgesteld' dat de fractie van GroenLinks Brabant het toelaat dat in het nieuwe bestuursakkoord van Gedeputeerde Staten er ruimte blijft voor grootschalige mestverwerking.

In het akkoord is afgesproken dat 'de provincie ruimte creëert voor schone en veilige mestverwerking'. GroenLinks was zowel in Oss als in Brabant tegen de mogelijke komst van een mestfabriek naar Oss, en die kans blijft nu bestaan. GroenLinks vormt samen met CDA, VVD, PvdA en D66 het nieuwe college van Gedeputeerde Staten. Dat college is vrijdagmiddag gepresenteerd.

De voltallige Osse gemeenteraad is tegen de komst van een mestfabriek naar Oss en dat gold eerder ook voor de fractie van GroenLinks in Provinciale Staten. De Osse fractie snapt dan ook niet dat hun partij achter het gesloten akkoord staat. Dat akkoord houdt in dat het Brabantse mestoverschot via mestfabrieken opgelost moet worden.

Fractievoorzitter Dolf Warris van GroenLinks Oss snapt er niets van: "Het kan niet zo zijn dat een pennenstreek binnen een bestuursakkoord in onze provincie het verzet van inwoners en politici tegen grootschalige mestverwerking teniet doet. De Osse GroenLinks fractie zal met nog meer kracht het geluid tegen grootschalige mestverwerking in Oss en provincie laten horen."

Raadslid Ester Bos reageert als volgt: "We hebben als GroenLinks Oss jarenlang samen met GroenLinks Brabant opgetrokken in onze strijd tegen de mestfabriek. Hun draai komt voor mij als volslagen onverwacht. Het is slecht nieuws voor Oss en voelt voor mij persoonlijk als een klap in mijn gezicht."

advertentie

Lees ook deze artikelen