advertentie Banner SNLR.nl

GroenLinks wil opvang gewonde dieren in Den Bosch

Er moet een nieuwe opvang in de regio komen voor gewonde dieren nu de vooropvang in Nistelrode eind dit jaar stopt.

GroenLinks in Den Bosch heeft het college gevraagd om te kijken of er in Den Bosch een opvang kan komen. Op dit moment rijdt de ambulance uit Den Bosch met veel gewonde dieren naar Nistelrode. Door omstandigheden moet deze particuliere opvang eind dit jaar sluiten.

Noodzaak
In een reactie op vragen van GroenLinks zegt het college dat de opvang in Nistelrode een vooropvang is van de regionale dierenopvang in Someren. "Dit centrum vangt zieke en gewonde zoogdieren en vogels op, die na herstel weer in de natuur worden geplaatst. Opvang van deze dieren valt buiten onze wettelijke plicht voor de opvang van zwerfdieren", zegt het college dat wel de noodzaak ziet voor een goede vooropvang in de regio.

Het is aangekaart bij de klankbordgroep Dierenwelzijn, laat het college weten. Ook zijn de Dierenbescherming, de Dierenambulance Oss en ’s-Hertogenbosch en stichting Fauna Opvang Brabant benaderd om actief mee de denken over alternatieven die op korte termijn realiseerbaar zijn.

Dierenwelzijnsbeleid
Het is aan de raad om eind dit jaar bij de evaluatie van het dierenwelzijnsbeleid te bepalen of ze hiervoor geld beschikbaar wil stellen, stelt het college van B en W.