advertentie Banner SNLR.nl

‘Handhaaf vetorecht windmolens Heesch West’

Omwonenden van bedrijventerrein Heesch West zijn er niet blij mee dat gemeente Bernheze het vetorecht ten aanzien van de windmolens op het terrein opgeeft. 

Hiermee stemt de gemeenteraad in met de komst van de windmolens. Dat laten bewoners van de Achterste Groes en Zoggel laten in een brief aan het college van B&W van de gemeente Bernheze weten.

Bernheze heeft op papier een vetorecht om plaatsing van windmolens tegen te houden op het deel van bedrijventerrein Hees West dat in die gemeente ligt. Maar de raad gaat geen gebruik maken van de regeling. Dit wordt in de eerstvolgende vergadering besproken.

Bewoners voelen zich gepasseerd. Ze zeggen in de brief dat ze geen signaal van de gemeente hebben ontvangen over het vetorecht. “We dachten nog over Heesch West in gesprek te zijn maar door dit handelen hebben we de indruk dat dit weinig zin heeft en zaken buiten ons om geregeld worden.”

Als de gemeente zo makkelijk haar vetorecht inlevert als het gaat om windmolens, geeft dit weinig vertrouwen ten aanzien van het toestaan van categorie 5 industrie, wat de raad nog moet goedkeuren

• Bewoners Achterste Groes en Zoggel

De groep stelt dat de leefbaarheid in de buurt aangetast wordt door het zonnepark, windmolens, hoge bebouwing en categorie 5 industrie (de één na zwaarste klasse als het gaat om belasting van het milieu). “Dit geeft ons het gevoel dat we het afvoerputje van de regio zijn.”

Verder zeggen de omwonenden: “Als de gemeente zo makkelijk haar vetorecht inlevert als het gaat om windmolens, geeft dit weinig vertrouwen ten aanzien van het toestaan van categorie 5 industrie, wat de raad nog moet goedkeuren.”

De bewonersgroep vraagt gemeente Bernheze om niet in te stemmen met het voorstel van het college en het vetorecht te handhaven totdat de bewoners zijn gehoord.