De schoolgebouwen aan 't Vijfeiken. Rechtsonder is OBS Delta op dit moment gevestigd.

Heesche basisscholen De Toermalijn en Delta fuseren

Basisscholen De Toermalijn en Delta in Heesch gaan komend schooljaar samen. De twee scholen kregen daarvoor toestemming van de gemeente Bernheze.

Dtv heeft een notitie in handen van het college van B en W, gericht aan de raadsleden. Daarin staat dat de scholen voldoen aan alle eisen om zelf te kunnen besluiten tot fusie. De twee scholen hebben deze notitie nog niet ontvangen, laat Filios scholengroep ons weten. Omdat Dtv vanavond met het nieuws naar buiten wilde komen, heeft het schoolbestuur direct ouders en personeel ingelicht over de nieuwe samenwerkingsschool.

Beide onderwijsvormen gehandhaafd

BS de Toermalijn is een katholieke school van Filios scholengroep, OBS Delta een openbare (dalton)school van SAAM scholen. Beide onderwijsvormen blijven in de fusieschool gehandhaafd. Om die reden hoeft de gemeente Bernheze niet in te grijpen om openbaar onderwijs in Heesch veilig te stellen. De gemeenteraad had tot 1 februari de tijd om de openbare basisschool Delta zelfstandig te houden. Maar daar is geen initiatief voor genomen. Ook de beide Raden van Toezicht zijn akkoord met de samenvoeging.

Delta, tot de zomer van 2004 bekend onder de naam basisschool de Krullevaar, heeft momenteel 32 leerlingen. Er geldt een opheffingsnorm als het leerlingenaantal gedurende 5 jaar onder de 80 komt. Dat gebeurde de afgelopen jaren. De school verhuisde in 2017 van de locatie in de Herderstraat, om daar ruimte te maken voor uitbreiding van BS Emmaus, naar het gebouw van BS de Toermalijn aan 't Vijfeiken. Sinds het afgelopen schooljaar is er een gezamenlijke directeur voor beide scholen. Vieringen, buitenspelen en gymlessen worden dit jaar al samen gehouden. BS de Toermalijn is ook al een samenvoeging van twee voormalige scholen aan 't Vijfeiken: Sint Petrusschool (jongens) en Heilig Hart School (meisjes). 

Op weg naar de samenwerkingsschool

De leerlingen van de Toermalijn en Delta worden op de nieuwe fusieschool ingeschreven en verdeeld over 21 groepen. Een tijdelijke projectleider gaat met de directeur de nieuwe organisatie (teams, processen, werkwijze) verder vorm geven. Ouders, personeelsleden en medezeggenschapsraden van beide scholen zijn nauw bij het fusieproces betrokken.