advertentie Banner SNLR.nl

Helikopter strooit boven De Maashorst tegen stikstof

Een helikopter gaat eind november mineraalrijk gemalen gesteente uitstrooien over een aantal plekken in natuurgebied De Maashorst.

Dat gebeurt onder meer om de gevolgen van stikstof in de natuur te bestrijden. Het is onderdeel van werkzaamheden die de komende winter worden uitgevoerd om de natuur 'robuuster' te maken.

Op dit moment heeft het gebied te kampen met verdroging en een overschot aan neerdalend stikstof. Verschillende maatregelen moeten leiden tot herstel van het natuurlijke watersysteem en een aaneengesloten natuurlijk gebied. Zo worden nieuwe boom- en struiksoorten aangeplant. Om de verzuurde bodem te herstellen wordt met een helikopter steenmeel uitgestrooid waar mineralen en voedingsstoffen in zitten.

De vier Maashorstgemeenten en Staatsbosbeheer hebben opdracht gegeven voor de maatregelen.