Burgemeester Hellegers na gesprek met kamerleden: 'Ga nog steeds met rotgevoel naar bed'

'Het was een constructief gesprek, maar het amendement gaat zeker niet van tafel'. Zo omschrijft burgemeester Hellegers van Uden het gesprek wat hij vanmiddag samen met burgemeester Bakermans (Landerd) en de kamerleden Van der Molen (CDA) en Özütok (GroenLinks) voerde.

In dat gesprek stond het ingediende amendement  - waarmee de twee kamerleden willen bewerkstelligen dat Schaijk niet bij de gemeente Maashorst, maar bij de gemeente Oss komt - centraal. Hoewel het volgens de Udense burgemeester een prima gesprek was, heeft Hellegers niet de illusie dat hij en Bakermans de kamerleden op andere gedachten hebben gekregen.

"We hebben heel erg duidelijk gemaakt dat we geschokt zijn door het ingediende amendement", vertelt hij telefonisch. "Iedereen die er wat over moest vinden, heeft de fusie allang goedgekeurd. Beide raden, de provincie Noord-Brabant en de minister van Binnenlandse Zaken. Die laatste noemde de gang van zaken zelfs 'een voorbeeld'".

Invloed vanuit Schaijk en Oss

Hoe vurig het betoog ook was, de antwoorden van de twee amendementsindieners verraden een hoop: ze nemen er kennis van, een politiek correcte manier om te zeggen dat er niets mee gedaan gaat worden. De tegenvragen van de Van der Molen en Özütok baarden Hellegers zorgen. "Beide kamerleden vroegen ons naar de actiegroep 'Schaijk hoort bij Oss' en wij hebben sterk het gevoel dat Van der Molen en Özütok zich door de geluiden uit die groep hebben laten leiden."

We hebben heel erg duidelijk gemaakt dat we geschokt zijn door het ingediende amendement.

• Henk Hellegers

Die actiegroep schermt met een referendum waaruit moet blijken dat Schaijkenaren helemaal niet naar de gemeente Maashorst willen. Dat beeld is volgens Hellegers niet zuiver. Hij verheft zijn stem: "We hebben ze verteld: 'Daar hebben 400 mensen aangegeven tegen te zijn. Kijk eens hoeveel mensen de petitie vóór deze herindeling in drie dagen tijd hebben ondertekend. Het draagvlak voor de fusie is er, met name onder jongeren.'"

Wat was de invloed van de gemeente Oss? Daar wordt van meet af aan al gezegd dat de gemeente zich met hand en tand zal verzetten tegen het voegen van Schaijk bij de gemeente Maashorst. "Ik kan mij niet voorstellen dat er geen contact is geweest tussen Oss en Den Haag", blijft Hellegers daarover op de vlakte.

Dat contact is er in ieder geval niet geweest tussen het CDA in Uden en de Haagse fractie. Hoewel hij daar geen invloed op heeft, stoort het Hellegers. "Dat is ontzettend kwalijk. Onze CDA-fractie had een hoop vragen weg kunnen nemen en duidelijk kunnen maken hoe zorgvuldig er gehandeld is."

Rotgevoel

We gaan er nog steeds vanuit dat er bij de stemming op 25 februari geen meerderheid voor het amendement komt, maar dat is natuurlijk nooit zeker.

• Henk Hellegers

Hoe 'constructief' of 'prettig' het gesprek ook was, Hellegers gaat desgevraagd met een rotgevoel naar bed. "Het zal op de stemming aankomen en daarbij gaan de kleinere partijen in de Tweede Kamer een rol spelen. Wij gaan nog een paar dagen alles op alles zetten en in gesprek met Haagse partijen. Ook onze lokale partijen gaan contact opnemen."

Om de partijen in de Tweede Kamer aan hun kant te krijgen hebben de burgemeesters Hellegers en Bakermans inmiddels een brief gestuurd aan alle fracties. In de brief spreken de burgemeesters hun ongeloof uit over het amendement dat nu op tafel ligt. "Dit amendement schoffeert het grootste deel van onze inwoners van onze gemeenten die met grote betrokkenheid meegewerkt hebben aan het voorstel dat er nu ligt. Onze raadsleden hebben in die jaren uitermate scherp en kritisch toegezien op onze acties en hebben met grote meerderheid ingestemd met de voorliggende herindeling. Ook heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant goedkeuring gegeven aan ons plan", zo staat in de brief te lezen.

Al met al blijft de voorgenomen fusie aan een zijden draadje hangen. Hellegers: "We gaan er nog steeds vanuit dat er bij de stemming op 25 februari geen meerderheid voor het amendement komt, maar dat is natuurlijk nooit zeker."