advertentie Banner SNLR.nl

Herpenaren open voor samenwerking tussen clubs

Leden van voetbalvereniging Herpinia en tennisvereniging VIP hebben uitgesproken te willen nadenken over een samenwerking tussen beide clubs.

Dat blijkt uit twee brainstormavonden met aanwezige leden van de clubs bij Herpinia en VIP. “We hebben de aanwezigen opgesplitst in groepen en hen per groep vragen laten beantwoorden”, vertelt Bjorn Manders, die de communicatie over de samenwerking verzorgt.

Aanwezigen gaven antwoord op vragen als ‘waar zijn zij trots op binnen hun vereniging?’, ‘wat willen zij behouden?’ en ‘wat kan er anders?’. “De conclusie is dat mensen trots zijn op vrijwilligers binnen de club, maar wel willen nadenken over een samenwerking.  Hierbij willen zij wel de historie en de clubcultuur behouden”, aldus Manders.

De brainstormsessies leverde ook praktische vragen op zoals ‘hoe wordt de kantine ingevuld?’ en ‘hoe gaat de accommodatie eruit zien? Deze vragen kunnen nog niet beantwoord worden, omdat het onderzoek naar de samenwerking van Herpinia en VIP nog in de kinderschoenen staat.

Eerder tekenden de besturen van beide clubs al een intentieovereenkomst om onderzoek te doen naar samenwerkingsmogelijkheden.  Dit doen zij omdat Herpinia en VIP vitale verenigingen willen blijven. Begin volgend jaar gaan de clubs een visieplan aanbieden aan de gemeente Oss.