advertentie Banner SP Website

Herpinia en VIP nemen toekomstvisie onder de loep

Voetbalclub Herpinia en tennisclub VIP uit Herpen slaan de handen ineen om te kijken of samengaan een optie is.

De twee verenigingen gaan de komende maanden onderzoeken hoe zij in de toekomst verder willen. Hiervoor zijn twee werkgroepen in het leven geroepen die uiterlijk 1 februari 2020 een visieplan neerleggen bij de gemeente Oss. Reden voor onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden is dat beide clubs een vitale en open vereniging willen zijn. Herpinia en VIP worden steeds kleiner waardoor het steeds moeilijker wordt om op de been blijven. 

Eén accommodatie
Momenteel hebben beide verenigingen een eigen accommodatie, maar daar komt verandering in als de samenwerking tussen beide partijen succesvol is. Er zijn meerdere scenarios die de twee werkgroepen gaan onderzoeken, maar in alle scenarios gaan de tennisvereniging en de voetbalclub samen op één accommodatie. Het is mogelijk dat Herpinia en VIP fuseren en dat er andere verenigingen betrokken worden bij de plannen.

Beide clubs gaan eerst onderzoeken hoe eigen leden tegen een samenwerking aankijken. Ook wordt gekeken of er andere verenigingen uit Herpen en omgeving eventueel op het sportcomplex gehuisvest willen worden. Op de ledenvergaderingen van beide verengingen in oktober zal duidelijk worden hoe het draagvlak is binnen de clubs.

De tennisvereniging staat nu voor de keuze voor renovatie op het eigen sportpark of overgaan naar Sportpark De Wilgendaal waar Herpinia al gebruik van maakt. Inmiddels is er al een intentieovereenkomst ondertekend door beide verenigingen.