Dankzij de Maaswerken van na 1995 houden we het nu droog in Brabant

Het is een unieke situatie. Voor het eerst in jaren staat de Maas zo hoog in de zomer. En waar dat in Limburg voor veel problemen zorgde, gaat rond Oss en Den Bosch alles goed. En dat is voor een groot deel te danken aan een hoop maatregelen die zijn genomen na de overstromingen van 1993 en 1995.

De Maas bij Megen. Het water komt net tot onder de dijk. Daar staat  Frans Jorna. Hij is hoofd waterveiligheid bij het Waterschap Aa en Maas. “Wat we nu zien is echt uniek”, zegt Jorna. “Er gaat nu drie miljoen liter per seconde door de Maas. Dat hebben we in de zomer nog niet eerder meegemaakt.”

In de video zie je hoe hoog het water in de regio staat:

Hoogwater is meestal iets van de winter. De jaren met de meeste herinneringen daarin in de regio zijn 1993 en 1995. Ook toen gingen er enorme hoeveelheden water door de Maas. Waar nu het water tot onderaan de dijk komt was dat destijds anders. Dat zien ook enkele Megenaren die vanaf een bankje zitten te kijken. “In 1995, toen stond die boerderij daarachter onder water”, wijst één van hen.

Het was heel spannend toen.

• Wil van de Rijdt

Het dorpje Keent werd in 1995 beroemd toen het door het hoge water werd afgesloten van de buitenwereld. Binnendijks, buiten Keent woont Wil van der Rijdt. Rond haar boerderij was destijds het commandocentrum van waaruit de ontruiming van het dorp geregeld werd. “Het was heel spannend toen”, blijkt ze terug. “Het was kritiek toen.”

Na 1995 werden er plannen gemaakt om de rivier meer ruimte te geven. Langs de Waal heet dat project Ruimte voor de Rivier en bij de Maas werden de Maaswerken uitgevoerd. Een van die projecten was dat een oude Maasarm rond Keent uitgediept en verbreedt werd. Als er hoogwater komt, kan dat hier opgevangen worden. Wil merkt dat het helpt. “Dat kan je ook wel zien. Als dit niet gedaan werd, dan was het misschien wel over de dijk gelopen.”

Anders hadden we nu echt problemen gehad.

• Frans Jorna

“Het is maar goed ook dat we na 1993 en 1995 dijkversterkingen enzo hebben uitgevoerd”, zegt hoofd waterveiligheid Frans Jorna. “Anders hadden we nu echt problemen gehad. De dijken zijn en verhoogd en verstevigd. Daarom staat het water zoals het nu staat en hebben we niet de problemen zoals 25 jaar geleden. We hoeven ons nu geen zorgen te maken.”