Huurkosten Osse sport en cultuur opnieuw kwijtgescholden

Osse sportclubs en culturele instellingen hoeven ook over het eerste kwartaal van dit jaar geen huur te betalen als ze vanwege corona de gemeentelijke accommodaties niet of nauwelijks hebben gebruikt.

Daarmee trekt het college van B en W de lijn door die vorig jaar is ingezet.

De gemeente Oss loopt over de periode januari tot en met maart bijna 55.000 euro aan huurinkomsten in de culturele sector mis. Dat bedrag kan worden gedekt met compensatiegelden van het Rijk voor geleden schade door corona. Voor wat betreft de binnen- en buitensport mist de gemeente ruim 222.000 euro aan huurinkomsten. Hiervoor gaat Oss ook nog compensatiegelden aanvragen bij de overheid.

Verder besluit het college van B en W om aan het Sport Expertise Centrum een bedrag van 17.680 euro uit te keren. Dit vanwege de extra inzet die door het SEC is geleverd tijdens de eerste lockdown in 2020.