Uitkijktoren wordt proefproject voor gemeente Uden: is er geleerd van fouten?

Een klein halfjaar nadat de gemeente Uden door een onafhankelijk bureau op de vingers werd getikt over de manier van werken, heeft een groep medewerkers en raadsleden van de gemeente twee grote projecten uitgekozen waarbij het beter moet.

De nog te bouwen uitkijktoren in De Maashorst en de bouw van IKC-West moeten gaan aantonen dat Uden grote projecten wél kan behappen. Over hoe het doorgaans met grote projecten in Uden gaat was een rapport wat afgelopen december naar buiten kwam niet mals: de gemeente houdt te weinig rekening met omwonenden en kijkt met een te nauwe blik naar projecten.

Het rapport benoemde de Land van Ravensteinstraat en het Udens College als voorbeeld. Verder zouden ambtenaren elkaar zelden de waarheid vertellen. Volgens de onderzoekers duren 'onveilige situaties' daardoor te lang voort.

Het roer om

Eind 2020 is er een regieteam samengesteld, en dat team komt nu met 'de Udense manier van werken', waarin een checklist en liefst tien 'leidende principes' staan beschreven. Daarmee moet er een einde worden gemaakt aan alle pijnpunten die in 2020 aan het licht kwamen.

Zo wordt van ambtenaren verwacht "nieuwsgierig te zijn naar de opgaven die de samenleving zélf naar voren brengt". Verder "waarderen we tegenspel en het bespreekbaar maken van zaken die minder goed verlopen."

De checklist staat bol van letterlijke vraagtekens en moet er dus voor zorgen dat er genoeg vragen aan elkaar gesteld worden, nog vóór de eerste paal de grond in gaat. Zo moeten de vragen 'Zijn de verwachtingen en meningen van de betrokken partijen bekend en met elkaar gedeeld? en 'zijn eventuele gevoeligheden bekend en besproken?' met 'ja' zijn beantwoord voordat er verder gegaan wordt. 

Uitkijktoren en kindcentrum

Mooie doelen, maar hoe gaat het in de praktijk werken? De notitie van het regieteam heet niet voor niets 'van rapport naar praktijk'. Om daar achter te komen gaat Uden de eigen manier van werken toepassen op twee projecten: de nog te bouwen uitkijktoren in het eigen gedeelte van de Maashorst en het IKC-West, waar basisscholen Aventurijn en de Klimboom in zullen trekken. Dat blijkt uit een motie van raadsleden Tros (PvdA), Bus (SP) en Van den Bosch (CDA).

Op 17 juni stemt de gemeenteraad al dan niet in met de Udense manier van werken. Mocht die succesvol zijn, kan deze volgend jaar omgedoopt worden tot de Maashorst manier van doen. ​​​​